Gasilski center Blagovica: Marec 2020 Objekt tik pred uporabnim dovoljenjem.

Za nami je redni letni občni zbor, na katerem smo vam želeli nov gasilski center Blagovica pokazati še iz drugih do sedaj še ne videnih zornih kotov. Pripravili smo poseben video s posnetki objekta iz najrazličnejših kadrov, da boste objekt spoznali še na ta način tudi tisti ki si ga niste uspeli ogledati v živo.

Sicer pa je objekt trenutno v začasni uporabi, zaključuje pa se priprava dokumentacije za uporabno dovoljenje. V njem domujejo naša operativna vozila, imeli smo tudi že sestanke in občni zbor, potekajo pa tudi že prve praktične vaje operativcev. Prav tako pa smo v pričakovanju prve opreme za garažo in garderobe, da preselimo tudi zaščitno in reševalno opremo v nove prostore.

Gasilski center Blagovica: 54. – 56. teden gradnje_November 2019 Zaključna dela in delna odprava pomanjkljivosti

Za nami je še zadnji mesec gradnje november 2019. V tem mesecu so potekala zaključna dela na objektu od kovinskih balkonskih ograj, nosilcev in skob za plezanje v stolpu, do pleskarskih del in montaž zadnjih notranjih vrat. Po pregledu objekta s strani nadzora in obeh investitorjev pa so se delno tudi odpravile pomanjkljivosti.

Ta mesec so se torej na začetku najprej odvijala zaključna dela predvsem znotraj objekta. Vgradila so se zadnja notranja vrata in izvedli zaključki talnih oblog ter obrob. Izvedla so se zadnja dela na kovinskih ograjah in skobah ter nosilcih za plezanje v stolpu. Prav tako so bila izvedena zaključna dela pri oknih z vgradnjo odkapnih profilov na zračnikih. Vse skupaj je bilo pogoj za zaključevanje pleskarskih del v notranjosti objekta. Izvedli so se tudi vsi zahtevani testi in meritve vgrajenih inštalacij in opreme, ki so potrebni za izkaz zanesljivosti objekta. Prav tako pa so se na balkone vgradile zunanje balkonske ograje v inox izvedbi.

Po zaključenih delih smo najprej gasilci nato pa še skupna komisija z nadzorom in občino Lukovica izdelali zapisnik o ugotovljenih pomanjkljivostih, ki jih je izvajalec delno odpravil do konca meseca, ko je bil z zapisnikom o preostalih pomanjkljivostih objekt tudi formalno prevzet od izvajalca. V drugi polovici meseca pa smo opravili tudi večino primopredaj vgrajenih sistemov, inštalacij in opreme (garažna vrata, zunanja vrata in okna, kurilnica in strojne inštalacije).

Tudi za ta mesec smo v spodnji galeriji pripravili utrinke z objekta, seveda smo ob prvi priložnosti preizkusili velikost novih garaž. Ker je objekt praktično končan smo pripravili tudi video galerijo za boljši prikaz vseh etaž.

Gasilski center Blagovica: 49. – 53. teden gradnje_Oktober 2019 Oporni zid, zunanja ureditev, asfaltiranje, ploščice, kurilnica, kovinarska dela, elektro inštalacije, razsvetljava, garažna in notranja vrata ter še marsikaj…na koncu pa še dan odprtih vrat.

Za nami je mesec oktober, mesec v katerem se je na objektu in v njegovi okolici dogradilo največ do sedaj. Dela so se izvajala intenzivno na vseh segmentih, veliko tudi ponoči, objekt pa je z vsakim dnem bolj dobival končno podobo. Ne samo objekt, uredila se je tudi vsa zunanja ureditev ob objektu vključno z asfaltiranjem dvorišča.

V prvih dneh oktobra je bilo na gradbišču veliko videti predvsem v okolici gasilskega centra. Ta je za funkcionalnost objekta in delovanje gasilske enote ključnega pomena, da se zagotavlja primerno povezanost operativnih prostorov z cestnim omrežjem in drugimi okoliškimi ureditvami. Izvajala so se zemeljska dela pri izkopu za gradnjo opornega zidu in pri urejanju dvorišča, dokončno se je uredila odvodnja meteornih voda z dvorišča in funkcionalnih utrjenih površin ob objektu, zgradil se je nov oporni zid ob lokalni cesti proti Golčaju in ob pritoku Radomlje z namenom erozijskega in poplavnega varovanja. Vgradili so se robniki ob pohodnih površinah okrog objekta in ob dvorišču. Vgradile so se vse potrebne inštalacije pred izvedbo ustroja parkirišča. V sredini meseca je bila izvedena še voziščna konstrukcija na dvorišču in pred vhodom, nato pa 15. oktobra tako pričakovano asfaltiranje ko smo. Z vgradnjo metličenega betona 3 dni za tem med opornim zidom in objektom pa je zunanja ureditev že izkazala svojo po našem mnenju res premišljeno obliko, ki nam bo omogočala vse naše dejavnosti pred objektom. Tudi v nadaljevanju meseca oktobra so še potekala dela ob objektu z urejanjem humisuranja zelenic, nasipavanjem tampona ob objektu in ureditvijo vseh peskolovov za meteorno vodo s strehe objekta.

Medtem pa je v samem objektu potekala vrsta zaključnih gradbenih in obrtniških del. Nadaljevalo se je intenzivno delo pri polaganju ploščic, saj so površine teh res velike. Najprej so bile položene v notranjosti objekta, nato pa še na obeh balkonih. Sledilo pa je čiščenje in fugiranje teh površin. Skozi ves mesec so potekala intenzivna dela na strojnih inštalacijah s poudarkom na hidravličnih vezavah in namestitvi opreme v kurilnici. Tako smo proti koncu meseca v objektu prvič tudi uspešno ogrevali prostore. Po objektu je bilo še pred tem zvezano vse vodovodno omrežje in vgrajene vse pipe in ventili, tako da je tudi pritekla prvič voda. Dobavljena in zmontirana je bila vsa sanitarna oprema. Ob koncu meseca je bil dobavljen in zmontiran tudi zunanji dimnik. Na področju elektro inštalacij in opreme, kjer so prav tako dela potekala zelo intenzivno skozi celoten mesec, so se izvedle vse vezave razdelilnih omaric, povezave do čistilne naprave in drugih zunanjih porabnikov, izbrana, dobavljena in zmontirana vsa svetila, domofoni in druga elektro oprema, dobavljena in zmontirana glavna strežniška omara, ki bo namenjena tudi drugim funkcijam, izveden celotno strelovodno omrežje objekta, izdelana električna in regulacijska vezava kurilnice in druga dela tega sklopa. V tem mesecu se je dokončno izvedlo tudi toplotno izoliranje podstrehe in vsi strešni preboji prezračevanja. Velik slop del je bil opravljen na področju kovinarskih del. Izvedene so bile vse notranje INOX ograje ob stopniščih in v stolpu, izvedena INOX nosilna konstrukcija balkonskih ograj. Prav tako pa so bile izvedene nove pocinkane stopnice do podstrehe ter vzpenjalne skobe do razgledne ploščadi stolpa vključno z montažo pocinkanega pokrova z dostopnimi vrati. Poleg navedenega pa so potekala slikopleskarska dela v vseh prostorih, ki so notranjost le teh še polepšala. Povsem konec meseca pa smo se razveselili vgradnje novih in sodobnih garažnih vrat s čimer smo vso vgrajeno opremo in inštalacije tudi zavarovali pred morebitnimi nepridipravi. Tudi notranja vrata so bila delno vgrajena že pred novembrskimi prazniki.

Ker je z vsemi naštetimi deli objekt dobil skoraj končno podobo smo na dnevu odprtih vrat 27. oktobra vse skupaj predstavili krajanom, katerih odziv e bil na lepo nedeljsko popoldne res lep in tudi zanimanje za objekt je bilo veliko. 31. oktobra in 2. novembra smo se člani PGD Blagovica zopet izkazali, saj smo izvajalcu del priskočili na pomoč pri čiščenju objekta. Predvsem naše punce, pa tudi nekaj fantov, so se zaradi obilice dela res »namatrale« ampak rezultati so res lepi objekta pa z njimi tudi. Veseli pa nas tudi dejstvo da so pomoč delavcem ponudili tudi sosedi, saj so pridno prinašali kavice in razne druge priboljške predvsem za tiste, ki so delali pozno v noč ali med prazniki, zato se tudi tem krajanom ponovno zahvaljuejmo.

Sedaj je gasilski center tako rekoč skoraj gotov in izgleda res lepo in sodobno, kot smo ves ta čas projektiranja in gradnje želeli. Seveda pa nas v novembru čaka še piljenjen določenih podrobnosti, da bo objekt res popoln in ga bomo lahko tudi začeli uporabljati.

Kako pa je vse skupaj potekalo v intenzivnem oktobru več v spodnji galeriji slik.

« of 2 »

 

Gasilski center Blagovica: 45. – 48. teden gradnje_September 2019 Zaključni sloj fasade, slikopleskarska dela, zunanja ureditev

V mesecu septembru smo se razveselili prvih pogledov končne podobe gasilskega centra, saj je bil izveden zaključni fasadni sloj in odstranjen oder. V prvih tednih septembra se je izvajalo talno gretje in tlaki ter estrih v mansardi. Prav tako so se izvedla vsa suho montažna dela iz mavčno kartonskih sten in oblog za katerimi so se pričela izvajati slikopleskarska dela. Na gasilskem stolpu se je izvedla izolacija ploščadi in izolacija notranjih sten stolpa ter zaključna kleparska dela na stolpu vključno z odvodnjo. Sledila je izvedba zaključnega sloja fasade in odstranitev odra. Ta je potekala v lepih sončnih septembrskih dneh in na ta način je zunanja podoba novega gasilskega centra v Blagovici po odstranitvi odra 17. septembra izpadla še lepše. Proti koncu meseca se je pričelo s prvimi deli za toplotno in hidroizolacijsko zaščito balkonov. Prav tako pa so bile izvedene zunanje ponikovalnice meterone kanalizacije ter vgrajena biološka čistilna naprava z ustreznimi povezavami meteorne kanalizacije v tleh dvorišča.

Zopet smo pripravili obsežno galerijo slik, ki prikazuje izvedena dela.

Gasilski center Blagovica: 40. – 44. teden gradnje_Avgust 2019 Inštalacije, tlaki in estrihi

V avgustu je bilo največ dela opravljenega na inštalacijah in tlakih, poleg tega pa se je izvajala tudi zunanja ureditev, in fasadni ometi. Dokončana so bila vsa cevno kanalizacijska dela elektro inštalacij in izvedene vse vodovodne cevne povezave. Končno je bila sprejeta tudi odločitev, da se zaradi zahteve PGD projekta po ogrevanju s toplotno črpalki izvede tudi sistem talnega gretja prostorov. Izvedba toplotne izolacije tlakov in  razvod cevi talnega gretja je potekala skozi celotno prvo polovico meseca, prav tako so se izvedle povezave v razdelilnih omaricah talnega gretja in tlačni preizkus sistema. Po uspešno opravljenem preizkusu je sledila izvedba estrihov v vseh prostorih razen garaži. Tam je bila prav tako v avgustu izvedena AB povozna plošča ustrezne nosilnosti za težka tovorna vozila vključno z odpornim kvarčnim zaključnim slojem. Pred izvedbo plošče pa so bile izvedene še vse potrebne inštalacije od elektro do vodovodnih in ogrevanja. Zaključeni so bili vsi fasadni ometi pred zaključnimi. Po izvedenih estrihih se je pričelo z izvedbo predelnih sten in drugih del iz mavčno kartonskih plošč. Od zunanjih ureditev so se izvedle povezave kanalizacije iz objekta v zunanji sistem.

Galerija slik v nadaljevanju podrobneje prikazuje izvedena dela.

« of 2 »