Zgodovina društva

PRVIH 10 LET DELOVANJA DRUŠTVA PGD BLAGOVICA

Blagovica, dne 21. januar 1941. Na ta da so v Blagovici; Anton Florjančič, Anton Pustotnik, Alojz Žavbi, Ivan Vajde, Stanko Skok, Jože Pustotnik, Franc Florjančič in Jože Florjančič, na občnem zboru ustanovili prostovoljno gasilko četo Blagovica. Zaradi nemške okupacije Kraljevine Jugoslavije je četa prekinila z delom. Na pritisk nemškega komisarja Oberwalterja je v letu 1942 gasilska četa zopet pričela z delom, z njegovo pomočjo je društvo dobilo motorno brizgalno DKW s prikolico, sesalne in tlačne cevi, nekaj orodja ter obleke za desetino. Prvo shrambo za opremo so si uredili v župnijskem hlevu v poslopju stare Šole v Blagovici. Anton Pustotnik iz Zg. Petelinjka, je kot prvi poveljnik društva v začetnih letih okupacije vodil vaje gasilske čete v Blagovici, uspel pa je tudi ohraniti gasilsko opremo, tako da jo je do konca vojne spravil pri sebi doma. Ker je proti koncu vojne čedalje več fantov odšlo v partizane, so se zmanjšale tudi aktivnosti društva. Po končani osvobodilni vojni pa se je delo spet pričelo v okviru možnosti. Za prevoz orodja in gasilcev so 4. julija 1947 od gasilskega društva v Litiji kupili rabljen gasilski voz. V letu 1949 je društvo doživelo večji razmah saj je bil 3. junija 1949 zaradi prostorske stiske ustanovljen gradbeni odbor za gradnjo sedanjega gasilskega doma v Blagovici in ker je 18. julija 1949 Okrajna gasilska zveza Kamnik razpisala gasilsko tekmovanje društev za sektor Črni graben v Blagovici. Gradnja gasilskega doma se je pričela v decembru 1949 na odkupljenem zemljišču nekdanje domačije ob Radomlji, ki jo je prodal Tomaža Iglič iz Blagovice. Zaradi obnove države in vsesplošnemu pomanjkanju gradbenega materiala, je imel gradbeni odbor velike težave z gradnjo, vendar jim je uspelo z prostovoljnim delom članov in donacijami do konca leta 1951 gasilski dom pokriti, otvoritev doma pa je bila v nedeljo 11. oktobra 1953.