Društvo

Po statutu PGD Blagovica sestavljajo društvo naslednji organi:

 • Občni zbor – zbor članov (OZ PGD Blagovica)
 • Upravni odbor (UO PGD Blagovica)
 • Poveljstvo (Poveljstvo PGD Blagovica)
 • Nadzorni odbor (NO PGD Blagovica)
 • Disciplinska komisija (DK PGD Blagovica)

Funkcionarja društva sta:

 • Predsednik društva
 • Poveljnik društva

Mandat organov in funkcionarjev, razen Občnega zbora, je 5 let in je vezan na kongresno obdobje Gasilske zveze Slovenije.

Upravni odbor PGD BLAGOVICA 2023-2028

Upravni odbor PGD Blagovica je operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ Občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Upravni odbor sestavljajo Predsednik, namestnik predsednika, Poveljnik, namestnik poveljnika in 7 članov, med katerimi mora biti tudi predstavnik mladih.

Sestava UO PGD BLAGOVICA v mandatnem obdobu 2023-2028

 • Predsednik PGD Blagovica : Rok Barlič
 • Namestnik predsednika : Tilen Gabrovec
 • Tajnica : Mateja Pestotnik
 • Blagajničarka : Katja Trdin
 • Predsednik komisije za mladino : Jaka Avbelj
 • Gospodar : David Barlič
 • Poveljnik PGD Blagovica : Domen Razpotnik
 • Namestnik poveljnika : Kristjan Markovšek
 • Član UO: Bojan Urankar
 • Član UO: Klemen Cerar
 • Član UO: Darko Moneta

Upravni odbor PGD BLAGOVICA 2018-2023

Sestava UO PGD BLAGOVICA v mandatnem obdobu 2018-2023

 • Predsednik PGD Blagovica : Rok Barlič
 • Namestnik predsednika : Andraž Štrukelj
 • Tajnica : Mateja Pestotnik
 • Blagajničarka : Karmen Urankar
 • Predsednik komisije za mladino : Andraž Štrukelj
 • Gospodar : Tilen Gabrovec
 • Poveljnik PGD Blagovica : Domen Razpotnik
 • Namestnik poveljnika : Uroš Medič
 • Član UO: Bojan Urankar
 • Član UO: Matej Pestotnik
 • Član UO: Igor Trdin
 • Član UO: Blaž Judež ml.