Gasilski center Blagovica: 49. – 53. teden gradnje_Oktober 2019 Oporni zid, zunanja ureditev, asfaltiranje, ploščice, kurilnica, kovinarska dela, elektro inštalacije, razsvetljava, garažna in notranja vrata ter še marsikaj…na koncu pa še dan odprtih vrat.

Za nami je mesec oktober, mesec v katerem se je na objektu in v njegovi okolici dogradilo največ do sedaj. Dela so se izvajala intenzivno na vseh segmentih, veliko tudi ponoči, objekt pa je z vsakim dnem bolj dobival končno podobo. Ne samo objekt, uredila se je tudi vsa zunanja ureditev ob objektu vključno z asfaltiranjem dvorišča.

V prvih dneh oktobra je bilo na gradbišču veliko videti predvsem v okolici gasilskega centra. Ta je za funkcionalnost objekta in delovanje gasilske enote ključnega pomena, da se zagotavlja primerno povezanost operativnih prostorov z cestnim omrežjem in drugimi okoliškimi ureditvami. Izvajala so se zemeljska dela pri izkopu za gradnjo opornega zidu in pri urejanju dvorišča, dokončno se je uredila odvodnja meteornih voda z dvorišča in funkcionalnih utrjenih površin ob objektu, zgradil se je nov oporni zid ob lokalni cesti proti Golčaju in ob pritoku Radomlje z namenom erozijskega in poplavnega varovanja. Vgradili so se robniki ob pohodnih površinah okrog objekta in ob dvorišču. Vgradile so se vse potrebne inštalacije pred izvedbo ustroja parkirišča. V sredini meseca je bila izvedena še voziščna konstrukcija na dvorišču in pred vhodom, nato pa 15. oktobra tako pričakovano asfaltiranje ko smo. Z vgradnjo metličenega betona 3 dni za tem med opornim zidom in objektom pa je zunanja ureditev že izkazala svojo po našem mnenju res premišljeno obliko, ki nam bo omogočala vse naše dejavnosti pred objektom. Tudi v nadaljevanju meseca oktobra so še potekala dela ob objektu z urejanjem humisuranja zelenic, nasipavanjem tampona ob objektu in ureditvijo vseh peskolovov za meteorno vodo s strehe objekta.

Medtem pa je v samem objektu potekala vrsta zaključnih gradbenih in obrtniških del. Nadaljevalo se je intenzivno delo pri polaganju ploščic, saj so površine teh res velike. Najprej so bile položene v notranjosti objekta, nato pa še na obeh balkonih. Sledilo pa je čiščenje in fugiranje teh površin. Skozi ves mesec so potekala intenzivna dela na strojnih inštalacijah s poudarkom na hidravličnih vezavah in namestitvi opreme v kurilnici. Tako smo proti koncu meseca v objektu prvič tudi uspešno ogrevali prostore. Po objektu je bilo še pred tem zvezano vse vodovodno omrežje in vgrajene vse pipe in ventili, tako da je tudi pritekla prvič voda. Dobavljena in zmontirana je bila vsa sanitarna oprema. Ob koncu meseca je bil dobavljen in zmontiran tudi zunanji dimnik. Na področju elektro inštalacij in opreme, kjer so prav tako dela potekala zelo intenzivno skozi celoten mesec, so se izvedle vse vezave razdelilnih omaric, povezave do čistilne naprave in drugih zunanjih porabnikov, izbrana, dobavljena in zmontirana vsa svetila, domofoni in druga elektro oprema, dobavljena in zmontirana glavna strežniška omara, ki bo namenjena tudi drugim funkcijam, izveden celotno strelovodno omrežje objekta, izdelana električna in regulacijska vezava kurilnice in druga dela tega sklopa. V tem mesecu se je dokončno izvedlo tudi toplotno izoliranje podstrehe in vsi strešni preboji prezračevanja. Velik slop del je bil opravljen na področju kovinarskih del. Izvedene so bile vse notranje INOX ograje ob stopniščih in v stolpu, izvedena INOX nosilna konstrukcija balkonskih ograj. Prav tako pa so bile izvedene nove pocinkane stopnice do podstrehe ter vzpenjalne skobe do razgledne ploščadi stolpa vključno z montažo pocinkanega pokrova z dostopnimi vrati. Poleg navedenega pa so potekala slikopleskarska dela v vseh prostorih, ki so notranjost le teh še polepšala. Povsem konec meseca pa smo se razveselili vgradnje novih in sodobnih garažnih vrat s čimer smo vso vgrajeno opremo in inštalacije tudi zavarovali pred morebitnimi nepridipravi. Tudi notranja vrata so bila delno vgrajena že pred novembrskimi prazniki.

Ker je z vsemi naštetimi deli objekt dobil skoraj končno podobo smo na dnevu odprtih vrat 27. oktobra vse skupaj predstavili krajanom, katerih odziv e bil na lepo nedeljsko popoldne res lep in tudi zanimanje za objekt je bilo veliko. 31. oktobra in 2. novembra smo se člani PGD Blagovica zopet izkazali, saj smo izvajalcu del priskočili na pomoč pri čiščenju objekta. Predvsem naše punce, pa tudi nekaj fantov, so se zaradi obilice dela res »namatrale« ampak rezultati so res lepi objekta pa z njimi tudi. Veseli pa nas tudi dejstvo da so pomoč delavcem ponudili tudi sosedi, saj so pridno prinašali kavice in razne druge priboljške predvsem za tiste, ki so delali pozno v noč ali med prazniki, zato se tudi tem krajanom ponovno zahvaljuejmo.

Sedaj je gasilski center tako rekoč skoraj gotov in izgleda res lepo in sodobno, kot smo ves ta čas projektiranja in gradnje želeli. Seveda pa nas v novembru čaka še piljenjen določenih podrobnosti, da bo objekt res popoln in ga bomo lahko tudi začeli uporabljati.

Kako pa je vse skupaj potekalo v intenzivnem oktobru več v spodnji galeriji slik.

« of 2 »

 

Bookmark the permalink.