Kandidacijska lista GZ Lukovica za volitve 2018-2023

V Skladu z ROKOVNIKOM VOLILNIH OPRAVIL ZA VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV GASILSKE ZVEZE LUKOVICA ZA OBDOBJE 2018 – 2023 spodaj objavljamo Kandidacijsko listo, kot je bila posredovana s strani Kandidacijske komisije.

Bookmark the permalink.