AKTUALNO
  NOVICE
  -> defibrilator
  -> arhiv novic 2010
  -> arhiv novic 2009
  FACEBOOK
  GALERIJA - picasaweb
ORGANIZACIJA
  ORGANI DRUŠTVA
  MLADINA
  ÈLANICE
  VETERANI
  SEKCIJA ZA ŠPORT
OPERATIVA
  ŠTAB OPERATIVE
  VOZILA IN OPREMA
  POŽARNI OKOLIŠ
  INTERVENCIJE
  IZOBRAŽEVANJE
  TEKMOVANJA
  PREVENTIVA
DRUŠTVO
  VIZIJA DRUŠTVA
  ZGODOVINA DRUŠTVA
OSTALO
  KLEPETALNICA
  POVEZAVE
  KONTAKT
Kontaktni podatki

PGD BLAGOVICA
Blagovica 2
1223 Blagovica

tel: 01/ 834-57-04
e-pošta:
pgd.blagovica@siol.net
 

Prijava intervencije
V primeru nesreèe vedno najprej poklièite 112

Operaterju povejte:
ime in priimek
vaš toèen naslov
vrsto nesreèe
število poškodovanih
 
SPIN - prikaz nesreè v RS

Za veèji zemljevid klikni!
ARSO, radarska slika padavin

Za veèji zemljevid klikni!
Hitre povezave

 - Gasilska zveza Slovenije
 - Obèina Lukovica
 - GZ Lukovica
 - PGD Lukovica

 - PGD Prevoje
 - PGD Krašnja

 - PGD Trojane
 - CPV Helios Domžale
 - URSZR
 - Gasilci.org
 - Vreme
 - Geopedia.si

 

Administrator
VULKAN

SPIN

 

Mesec požarne varnosti
Tradicija gasilstva v Sloveniji
Obrazci in datoteke

 - Pristopna izjava operativa
 

              Vabilo na èistilno akcijo v KS Blagovica, v soboto 02.04.2016


V A B I L O

KS Blagovica z ostalimi društvi organizira v soboto 02.04.2016 èistilno akcijo "Oèistimo Slovenijo".

Zbor je ob 8:00 uri na igrišèu v Blagovici.

Za hrano in pijaèo bo poskrbljeno.

Lepo vabljeni

 

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Vabilo na obèni zbor PGD Blagovica, v soboto 27.02.2016


V A B I L O

V skladu z 20. in 21. èlenom statuta PGD Blagovica in sklepom Upravnega odbora sklicujemo redni 75. Obèni zbor PGD BLAGOVICA, ki bo
 v soboto 27.2.2016 ob 19:00 v telovadnici OŠ Blagovica.

Prosimo, da se èlani obènega zbora toèno in zanesljivo udeležite, poravnate èlanarino (15€) ter s svojo prisotnostjo, pripombami in pohvalami pripomorete k našemu nadaljnjemu delu.

Vsi, ki imate sveèane uniforme se obènega zbora udeležite v njih.

Priloga: Vabilo in dnevni red >>

Spodaj si lahko preberete poroèila organov in komisij društva za leto 2015.

 

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Intervencija: Požar hleva, Krajno Brdo, 12.02.2016

Poziv na požar gospodarskega objekta v Krajnem Brdu, dne 12.02.2016;

Poroèilo SOS112: Zagorelo je ostrešje gospodarskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Lukovica, Blagovica, Prevoje, Trojane, Krašnje in CPV Domžale, ki so požar pogasili in iz objekta iznesli krmo za živino. Požar je ostrešje velikosti 5 x 12 metrov unièil. Gasilci PGD Krašnja so ostali na požarišèu. Višina materialne škode ni znana.

Gasilci PGD Blagovice smo izvozili z GVC 16/25 in GVM in skupno 13 gasilci.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Stanovanjski požar, Krajno Brdo, 20.01.2016

Poziv na stanovanjski požar, Krajno Brdo, dne 20.01.2016;

Poroèilo SOS112: Ob 16:29 je v naselju Krajno Brdo v obèini Lukovica ponovno zagorelo po celotnem mansardnem stanovanju. Naredili smo notranje napade, pogasili ogenj ter kontrolirali žarišèa. Požar so pogasili gasilci CPV Domžale in PGD Blagovica, Krašnja, Prevoje, Lukovica, Trojane. Nihèe od stanujoèih ni bil poškodovan.

Gasilci PGD Blagovica smo izvozili z GVC 16/25 in GVM-1 z skupno 12 gasilci, se nekaj jih je pa ostalo v pripravljenosti v gasilskem domu

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Stanovanjski požar, Krajno Brdo, 19.01.2016

Poziv na stanovanjski požar, Krajno Brdo, dne 19.01.2016;

Poroèilo SOS112: Ob 21:44 je v naselju Krajno Brdo v obèini Lukovica v mansardnem stanovanju zagorelo ob peèi, ogenj pa se je razširil na inventar in žimnico. Požar so pogasili gasilci PGD Blagovica, Krašnja, Prevoje, Lukovica in Trojane. Eden od stanovalcev se je nadihal dima zato so ga reševalci odpeljali v bolnico.

Gasilci PGD Blagovica smo izvozili z voziloma GVC16/25 in GVM-1, z skupno 17 gasilci, še nekaj gasilcev pa je ostalo v pripravljenosti v gasilskem domu.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Gozdni požar, Podmilj, 01.01.2016

Poziv na gozdni požar v naselju Podmilj, dne 01.01.2016;

Zjutraj je ponovno prišlo do vžiga podrasti in drevja v težko dostopnem gozdu nad Podmiljem;

Jutranja izmena PGD Blagovica na gozdnem požaru nad Podmiljem.

 

Sreèno in delovni zaèetek leta 2016 želimo blagoviški gasilci skupaj z ostalimi gasilskimi kolegi iz Èrnega grabna.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Gozdni požar, Podmilj, 31.12.2015

Poziv na gozdni požar v naselju Podmilj, dne 31.12.2015;

Poroèilo SOS112: Ob 20:49 je na obmoèju Podmilja v obèini Lukovica zagorel gozd. Gozdni požar na težko dostopnem mestu na površini okoli enega hektara so pogasili gasilci iz PGD Trojane, Blagovica, Krašnja, Lukovica in CPV Domžale.

Silvestrovanje gasilcev GZ Lukovica.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              SREÈNO NOVO LETO 2016

PGD Blagovica vam želi obilo zdravja, sreèe
 in veselja v novem letu 2016 !!!

Obenem se vam zahvaljujemo za
vašo pomoè in podporo pri našem delu.

Gasilke in gasilci PGD Blagovica

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Koledar PGD Blagovica 2016 (75 let)

         avtor:  Ilija Mediè
              Spremljajte objave PGD Blagovica na Facebook-u

         avtor:  Administrator
              Vabilo na obèni zbor PGD Blagovica, v soboto 21.02.2015


V A B I L O

Vabimo vas na 74. redni Obèni zbor PGD Blagovica,
ki bo v soboto 21.02.2015 ob 19:00 uri
v telovadnici OŠ Blagovica.

Prosimo, da se èlani obènega zbora toèno in zanesljivo udeležite, poravnate èlanarino ter s svojo prisotnostjo, pripombami in pohvalami pripomorete k našemu nadaljnjemu delu.

Na obènem zboru boste lahko poravnali èlanarino za leto 2015. UO PGD Blagovica je soglasno sprejel sklep o dvigu èlanarine na 15€.

Vsi, ki imate sveèane uniforme se obènega zbora udeležite v njih.

Priloga: Vabilo in dnevni red >>

Spodaj si lahko preberete poroèila organov in komisij društva za leto 2014.

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Intervencija: Stanovanjski požar, Lukovica, 14.02.2015

Poziv na stanovanjski požar v Lukovici, dne 14.02.2015;

Poroèilo SOS112: Ob 23:55 je prišlo na Veidrovem trgu v Šentvidu pri Lukovici, obèina Lukovica, do požara v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Prevoje, Lukovice, Blagovica, Krašnja in Trojane, ki so požar na podstrešju omejili in pogasili..

PGD Blagovica je posredovala z GVC 16/25 z 7 gasilci in GVC24/50 z 3 gasilci.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Teèaj za vodjo enote, GZ Lukovica, letnik 2014/15


O B V E S T I L O

Obvešèamo vse prijavljene kandidate iz PGD Blagovica, da GZ Lukovica v letošnjem letu skladno s planom poveljstva GZ Lukovica in skladno s sprejetim sklepom poveljstva GZ Lukovica organizira Teèaj za vodjo enote s prièetkom v septembru.

Teèaj se bo skladno z razpisom teèaja za vodjo enote zaèel z dne 19.09.2014. Sprejemni izpiti so 16.09.2014.

Obvestilo o prièetku teèaja ste dobili, tu je še urnik v elektronski obliki.

Poveljstvo
PGD Blagovica

         avtor:  poveljnik, Uroš Mediè
              Tekmovanje s staro brizgalno v Krašnji

Krašnja 7. september 2014. Èlani PGD Blagovica smo se vèeraj udeležili tekmovanja s staro brizgalno v Krašnji in dosegli odlièno 2. mesto!

V ekipi so bili David Barliè, Rok Barliè, Kristjan Markovšek, Bojan Urankar, Urban Omahna in Tomaž Urankar.

         avtor:  Matej Pestotnik
              Intervencija: Požarni alarm Vrtec Medo, Prevoje, 04.09.2014

Poziv na možnost požara na Prevojah, dne 04.09.2014;

Poroèilo: Danes zjutraj ob 4:34 uri smo operativna enota PGD Blagovica prejeli poziv: VRTEC MEDO ZABORST 2 POZARNI ALARM.

Iz PGD Blagovice smo na intervencijo izvozili z dvema voziloma (GVC 16/25 in GVM) ter s 12 gasilci, v Gasilskem domu pa je èakalo v pripravi še 5 operativnih gasilcev.

Po pregledu okolice objekta in znotraj je bilo ugotovljeno, da je šlo k sreèi za lažni alarm. Na intervenciji so sodelovala vsa društva GZ Lukovica, kot predvideva novi naèrt alarmiranja v Obèini Lukovica.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Sreèanje mladine regije Ljubljana III, Šentvid, 30.07.2014

Šentvid pri Lukovici 30. avgust 2014. V organizaciji mladinske komisije Gasilske zveze Lukovica in Mladinskega sveta regije Ljubljana III je bil v soboto 30.8. na športnem igrišèu v Šentvidu organizirano 1. sreèanje mladine regije Ljubljana III. Sreèanje je bilo namenjeno predvsem druženju in spoznavanju gasilske mladine in mentorjev. Skupaj je na sreèanju sodelovalo prek 120 otrok, ter še okoli 40 mentorjev in mladinskih sodnikov. Za igrivost so poskrbele Mladinske komisije iz vseh zvez v regiji, saj so vse pripravile svoje igre, v katerih so sodelovali vsi mladi gasilci. Da pa je bilo druženje še zabavneje so bile ekipe iz gasilskih zvez pomešane med seboj. Vsekakor so si bili udeleženci prvega sreèanja enotni, da se bodo še sreèali na podoben naèin.

Velika zahvala za organizacijo sreèanja gre predvsem predsednik MK GZ Lukovica Zoranu  Dernulovcu in vsem predsednikom MK v društvih, med njimi tudi predsednici mladinske komisije v PGD Blagovica Urši Urankar. 

Fotografije s sreèanja si lahko pogledate na internet strani kolegov iz PGD Prevoje.

         avtor:  Administrator
              Intervencija: Požar na smetišèu, Lukovica, 18.07.2014

Poziv na požar na smetišèu ob cesti Lukovica-Gradišèe (nadvoz èez AC), dne 18.07.2014;

Poroèilo SOS112: Ob 11:18 so na divjem odlagališèu v obèini Lukovica tlele smeti. Gasilci iz PGD Lukovica, Prevoje in Blagovica so z vodo zalili tleèe obmoèje in ga dokonèno pogasili.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Slavnostna podelitev listin o napredovanju v èinu, 26.06.2014

Prvenci-Strelci 26. junij 2014. V organizaciji Gasilske zveze Slovenije, Obmoène GZ Ptuj in PGD Prvenci-Strelci je v èetrtek 26.6. od 19:00 uri  potekala prireditev s slavnostno podelitvijo listin o napredovanjih v èine višji gasilski èastnik, višji gasilski èastnik organizacijske smeri in gasilski èastnik na podlagi opravljenih teèajev v šolskem letu 2013/2014. V te èine je bilo od septembra dalje imenovano veè kot 450 gasilcev in gasilk, prireditve pa se je udeležilo veè kot 220 prejemnikov.

Iz PGD Blagovica so se slavnostne podelitve listin o napredovanju udeležili 4 èlani in iz PGD Prevoje 1 èlan, ki so opravili letos šolanje za gasilke èastnike.

Veè si lahko preberete na strani GZS: http://www.gasilec.net/slavnostna-podelitev-listin-o-napredovanjih-v-cine/3 ali na naši Facebook èlanski strani.

         avtor:  Administrator
              Intervencija: Travniški požar, Sp. Loke, 19.04.2014

Poziv na travniški požar v kraju Spodnje Loke ob AC, dne 19.04.2014;

Poroèilo SOS112: Ob 13:41 je ob avtocesti med Blagovico in Krašnjo, v kraju Spodnje Loke, obèina Lukovica, gorela trava na površini okoli 15 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci CPV Domžale in PGD Blagovica, ki so požar pogasili in med drugim prepreèili zadimljenje avtoceste.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Operativna vaja: Gašenje osebnega vozila, Blagovica, 13.04.2014

Blagovica 13. april 2014. Gasilka vaja in prikaz gašenja goreèega osebnega vozila v centru Blagovice.

Gasilska enota PGD Blagovica je izvedla vajo in prikazala gašenje z vozilom GVC 16/25.

Video si lahko pogledate na naši èlanski strani FACEBOOK - video (facebook) >>

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Obèinska gasilska vaja, Vrh nad Krašnjo, 12.04.2014

Poziv na dimniški požar v Lukovici, dne 26.03.2014;

Poroèilo SOS112: Ob 12:46 so v Starem trgu v Lukovici pri Domžalah, obèina Lukovica, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Goreèe saje je pogasil lastnik objekta še pred prihodom poklicnih gasilcev CPV Domžale, PGD Lukovica in Blagovica, ki so preventivno pregledali dimno tuljavo.

PGD Blagovica je izvozila z GVC 16/25 in 3 gasilci

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Dimniški požar, Lukovica, 26.03.2014

Poziv na dimniški požar v Lukovici, dne 26.03.2014;

Poroèilo SOS112: Ob 12:46 so v Starem trgu v Lukovici pri Domžalah, obèina Lukovica, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Goreèe saje je pogasil lastnik objekta še pred prihodom poklicnih gasilcev CPV Domžale, PGD Lukovica in Blagovica, ki so preventivno pregledali dimno tuljavo.

PGD Blagovica je izvozila z GVC 16/25 in 3 gasilci

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Nevarnost požara, Spodnje Loke, 07.03.2014

Poziv na možnost požara v gozdu v Spodnjih Lokah, dne 07.03.2014;

POZIV: Kompolje-Blagovica, možnost požara ali nadzorovano kurjenje - PREVERI

Izvozili smo z GVC 16/25 in posadko 5 gasilcev.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Zakljuèek teèaj za vodjo enot - Regija Ljubljana III v Kamniku

Kamnik 25. februar 2014. Po petih mesecih od prièetka teèaja za bodoèo generacijo gasilskih èasnikov, je potekal v prostorih PGD Kamnik zakljuèek teèaja za vodjo enot Regije Ljubljana III, generacije 2013/2014. Iz PGD Blagovica so teèaj uspešno opravili vsi štirje kandidati, Igor Trdin, Petra Trdin, Rok Zaèaznik in Ilija Mediè, tako da je naše društvo bogatejše za štiri gasilske èasnike.

         avtor:  Administrator
              Intervencija: Požar vozila, Imovica, 24.02.2014

Poziv na požar osebnega vozila pod nadvozom avtoceste v Imovici, dne 24.02.2014;

Poroèilo SOS112: Ob 20:08 je pod nadvozom avtoceste Ljubljana–Maribor proti naselju Imovica v obèini Lukovica zagorel osebni avtomobil. Posredovali so poklicni gasilci CPV Domžale, PGD Lukovica, Blagovica in Prevoje, ki so požar na vozilu pogasili.

Izvozili smo za GVC 16/25 in GVM-1. Nekdo je zažgal osebno vozilo znamke Škoda pod viaduktom Šentvid-Imovica na desni strani Avtoceste v smeri Maribor.

Veè fotografij z intervencije si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Obèni zbor PGD Blagovica, 22.02.2014

Blagovica, 22. februar 2014. V polni telovadnice šole v Blagovici je v soboto potekal 73. redni Obèni zbor PGD Blagovica. Predsednik, poveljnik ter organi in komisije društva so v poroèilih predstavili uspešno delovanje društva v letu 2013. Pohvalno je tudi veliko število aktivnih èlanov, društvo pa trenutno šteje kar 212 èlanov od mladine, operativnih èlanov in èlanic ter veteranov. Predsednik društva tov Markovšek Matjaž je skupaj s predsednikom gradbenega odbora tov. Igorjem Trdin predstavil tudi 3D naèrte in aktivnosti okoli gradnje novega gasilskega doma v Blagovici, ki bo zamenjal dotrajan in premajhen obstojeèi dom. Poveljnik društva tov. Uroš Mediè se je zahvalil vsem operativcem, ki so sodelovali v intervencijah v preteklem letu, društvo pa se je še posebej zahvalilo operativcem, ki so sodelovali v tednu dni trajajoèi intervenciji "Žled 2014". Obèni zbor so nagovorili tudi povabljeni gostje, med njimi tudi župan obèine g. Matej Kotnik, predsednik GZ Lukovica tov. Robert Maselj in poveljnik GZ Lukovica tov. Judež Blaž.

Veè fotografij z obènega zbora si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>

Poroèila organov in komisij društva za leto 2013.

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Pristopna izjava za operativno enoto PGD Blagovica


Izjavo si lahko prenesete na svoj raèunalnik na spodnji povezavi:

         avtor:  Administrator
              Vabilo na obèni zbor PGD Blagovica, v soboto 22.02.2014


V A B I L O

Vabimo vas na 73. redni Obèni zbor PGD Blagovica, ki bo v soboto 22.02.2014 ob 19:00 uri v telovadnici OŠ Blagovica.

Prosimo, da se èlani obènega zbora toèno in zanesljivo udeležite, poravnate èlanarino ter s svojo prisotnostjo, pripombami in pohvalami pripomorete k našemu nadaljnjemu delu.

Vsi, ki imate sveèane uniforme se obènega zbora udeležite v njih.

Priloga: Vabilo  >>

Spodaj si lahko preberete poroèila organov in komisij društva za leto 2013.

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Intervencija: Dimniški požar, Blagovica, 08.02.2014

Poziv na dimniški požar v Blagovici, dne 08.02.2014;

Poroèilo SOS112: Ob 18:08 je prišlo do dimniškega požara na Blagovici v obèini Lukovica. Na kraj so odšli gasilci PGD Blagovica, ki so pregledali obmoèje dimnika in ugotovili, da so saje pogorele in ni nevarnosti požara.

GE PGD Blagovica je izvozila z GVC 16/25 ter 4 gasilci.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Žled in podrto drevje, Blagovica, 03.02.2014

Poziv na veè tehniènih intervencij na neprevoznih obèinskih cestah v okolici  Blagovice, zaradi žleda in podrtega drevja, dne 02. in 03. februarja 2014;

Zaradi žledoloma in snegoloma se je na obmoèju Slovenije in tudi na celotnem obmoèju Obèine Lukovica podrlo veliko število drevja preko regionalnih in obèinskih cest. Gasilski vod operativne enote PGD Blagovica je vèeraj in danes preko celotnega dne odstranjeval podrto drevje na širšem obmoèju KS Blagovica in KS Èešnjice; pregled obmoèja ob regionalni cesti Želodnik-Trojane in na obèinskih cestah do višje ležeèih vasi, predvsem na relacijah Podsmreèje-Korpe, Blagovica-Zlatenek-Veliki Jelnik, Blagovica-Vranke-Borje, Blagovica-Èešnjice-Lipa, Blagovica-Zgornje Loke, Petelinjek-Prevoje-Prilesje, Blagovica-Podmilj kjer je bilo odstranjeno polomljeno drevje, pregledane so bile tudi ostale cestne povezave. Poleg prevoznosti cest je bil najbolj pereè problem, da je bilo na celotnem obmoèju Èrnega grabna od nedelje opoldan motena oskrba z elektrièno energijo, kar je povzroèalo dodatne težave. To je bilo urejeno tekom današnjega dne, ko je bila spet urejena oskrba z elektrièno energijo. Opravljeno je bilo tudi veèje število prevozov pitne vode do vasi Mala Lašna.

Poglejte si nekaj slik iz današnje intervencije v rubriki Galerija (picasaweb) >>

Sneg in predvsem žled povzroèata hude nevšeènosti in ogromno škodo v veèjem delu Slovenije. Ljudi opozarjamo, naj bodo pri gibanju na prostem previdni, predvsem se v teh razmerah izogibajte gibanja v gozdovih. Preberite nekaj osnovnih napotkov, kako ravnati v takšnih razmerah: www.sos112.si
 

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              SREÈNO NOVO LETO 2014

PGD Blagovica vam želi obilo zdravja, sreèe
 in veselja v novem letu 2014 !!!

Obenem se vam zahvaljujemo za
vašo pomoè in podporo pri našem delu.

Gasilke in gasilci PGD Blagovica

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Tehnièna in druga pomoè, Blagovica, 27.10.2013

Poziv na tehnièno intervencijo na cesti v Blagovici, dne 27.10.2013;

Poroèilo SOS112: Ob 9:35 se je v Blagovici, obèina Lukovica, pred gasilskim domom avtovleki zlomila prikolica in je plug z nje padel po brežini. Gasilci PGD Blagovica so zavarovali kraj nesreèe in plug dvignili na cestišèe.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Obèinska vaja: Požar stanovanja in vozila, Blagovica, 26.10.2013

Blagovica 26. oktober 2013. Poveljstvo PGD Blagovica je ob mesecu požarne varnosti organiziralo nenapovedano obèinsko gasilsko vajo v kraju Blagovica. Vaja je predvidevala požar stanovanjske hiše (poslopje stare Šole) in osebnega vozila v centru Blagovice. Ob 15:45 uri so bile prožene s pozivom: VAJA-POŽAR STANOVANJSKE HIŠE TER OSEBNEGA VOZILA V BLAGOVICI-VAJA, vse Gasilske enote v GZ Lukovica. Vsaka gasilska enota je ob prihodu na vajo dobila podrobnejša navodila za postavitev vozila in delo gasilcev. Gasilska vaja je bila uspešno zakljuèena, z udeležbo vseh petih gasilskih društev v Gasilski zvezi Lukovica.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Veèji požar stavbe v sosednji GZ Domžale, 26.10.2013

Poroèilo SOS112, 26.10.2013: Ob 14:53 je zagorelo v 12. nadstropju veèstanovanjske stavbe na Ulici Matije Tomca v Domžalah. Na kraj požara je odšlo okoli 150 gasilcev iz CPV Domžale, PGD Domžale-mesto, Stob - Depala vas, Vir, Dob, Jarše - Rodica, Radomlje in Ihan. Zaradi požara v višjih nadstropjih so posredovali tudi poklicni gasilci GB Ljubljana in JZ GRS Kranj z avtomobilsko lestvijo. Iz objekta so evakuirali vse stanovalce. Požar so po dobri uri in pol uspeli pogasiti, po prvih podatkih pa ni bilo poškodovanih. Vzrok požara in višina gmotne škode še nista znana.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Nadaljevalni teèaj za gasilca GZ Lukovica 2013 - urnik


O B V E S T I L O

Za vse teèajnike, ki ste prijavljeni na teèaj za gasilca, lahko najdete v spodnji priponki dodatne informacije v zvezi z organizacijo nadaljevalnega teèaja za gasilca (NTG-2013) v GZ Lukovica, ki se priène v petek 11.10.2013 ob 18:00 uri v prostorih gasilskega doma PGD Krašnja.
 

Urnik si lahko shranite tudi z internet strani PGD Blagovica:
http://www.gasilci-blagovica.si/datoteke/NTG_GZ_Lukovica-2013_dodatno_urnik.pdf

         avtor:  Poveljnik - Uroš Mediè
              Teèaj za vodjo enot Regije Ljubljana III - sprejemni izpiti

Kamnik 30. september 2013. Ta dan so v prostorih PGD Kamnik potekali sprejemni izpiti za bodoèe teèajnike za vodjo enot oz. bodoèe gasilske èastnike iz Regije Ljubljana II. kamor spada tudi GZ Lukovica. Iz PGD Blagovica so sprejemni izpit opravili štirje kandidati, ki bodo v naslednjih dveh mesecih obiskovali predavanja v Kamniku. Èakata jih dva izpitna roka, kjer bodo preverili znanje iz ter zakljuèna vaja 23.11.2013 na izobraževalnem centru na Igu.

         avtor:  Poveljnik - Uroš Mediè
              Pripravljenost: Eksplozija na Trojanah, dne 27.09.2013

Poziv na pripravljenost ob domnevni eksploziji plinovodne cevi v izgradnji na Trojanah, dne 27.09.2013 ob 8:54 uri; Poziv je bil naknadno preklican.

POZIV: PRIPRAVLJENOST - EKSPLOZIJA PLINOVODA V IZGRADNJI NA TROJANAH

Gasilska enota PGD Blagovica je ostala v pripravljenosti v gasilskem domu. Na sreèo ni prišlo do eksplozije na delujoèem plinovodu, ampak le na dovodni cevi za zrak pri rutinskem testiranju tesnosti na novo položenih plinskih cevi ob gradnji novega plinovoda. Poziv je bil naknadno preklican.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Nadaljevalni teèaj za gasilca GZ Lukovica 2013


O B V E S T I L O

GZ Lukovica v letošnjem letu skladno s planom poveljstva GZ Lukovica in skladno s sprejetim sklepom poveljstva GZ Lukovica organizira nadaljevalni teèaj za gasilca.

Nadaljevalni teèaj za gasilca se priène v petek 11.10.2013 ob 18:00 uri v prostorih gasilskega doma PGD Krašnja.

Po omenjenem razpisu je prispelo 48 prijav, od tega vas je 22 prijavljeno iz PGD Blagovica (vsi, ki ste naredili osnovni teèaj 2012/13).

Poveljstvo PGD Blagovica

         avtor:  Poveljnik - Uroš Mediè
              Obèinski kviz gasilske mladine GZ Lukovica 2013

Brdo pri Lukovici, 21. september 2013. Mladinska komisija GZ Lukovica je v soboto organizirala na igrišèu Osnovne šole Brdo kviz za gasilsko mladino iz celotne GZ Lukovica. V kategoriji pionirjev sta se na regijsko tekmovanje uvrstili ekipi iz PGD Blagovica in  PGD Krašnje, v kategoriji mladincev obe ekipi PGD Prevoje ter v kategoriji Gasilskih pripravnikov ekipa iz PGD Prevoje.

Vsem ekipam želimo uspešno udeležbo na regijskem tekmovanju, ki bo v Moravèah 16. novembra 2013.

         avtor:  Administrator
              Tekmovanje s staro brizgalno PGD Krašnja, 21.09.2013

Krašnja, 21. september 2013. Èlanska ekipa PGD Blagovica je tudi letos pometla s konkurenco v tekmovanju s staro brizgalno v Krašnji. Ekipa se je tako domov vrnila s pokalom za prvo mesto in tako obdržala zmago v Blagovici. Èestitke ekipi.

         avtor:  Matej Pestotnik
               Zimska rekreacija v telovadnici OŠ Blagovica, sezona 2013/14


O B V E S T I L O

Kot vsako leto bo tudi letos PGD Blagovica omogoèila rekreacijo v prostorih telovadnice v podružnièni osnovni šoli Blagovica.

Rekreacija bo potekala vsak torek od 1.10.2013 do 31.3.2014. Na razpolago bo lahko veè aktivnosti (rekreacija za otroke od 7. do 16. leta, telovadba za èlanice, ter košarka ali nogomet za starejše èlane društva).

Za otroke in telovadbo za èlanice bo namenjena telovadnica od 19.00 do 20.00 ure, za košarko ali nogomet pa od 20.00 do 21.00 ure. V primeru  manjše aktivnosti se bodo lahko skupine tudi združile.

V èasu poèitnic in praznikov bo rekreacija odpadlo.

Sekcija za Šport PGD Blagovica

         avtor: Kristjan Markovšek
               13. Športne igre PGD Kolovrat, 24.08.2013

PGD Kolovrat je 24. avgusta 2013, ob 18:00 uri organiziral 13. gasilske športne igre v Kolovratu, katerih smo se udeležili tudi gasilci iz PGD Blagovica, z gasilsko ekipo sedmih èlanov, obvezna je bila udeležba v delovnih oblekah. Po igrah je sledila veselica z ansamblom Veseli Dolenci.

Iz gasilsko-športnih iger v Kolovratu smo se domov vrnili z osvojenim 2. mestom.

 

         avtor: Kristjan Markovšek
              Intervencija: Dim med Kompoljami in Korenom, dne 12.08.2013

Poziv na domnevni požar med vasema Kompolje in Koreno, dne 12.08.2013 ob 16:30 uri;

POZIV: MED KOMPOLJEM IN KORENOM SE MOÈNO KADI

Gasilska enota PGD Blagovica se je odpeljala na intervencijo z vozilom GVC 16/25 in preverila od kod se kadi. Ugotovljeno je bilo, da dim ni bil vzrok požara ampak delovnega stroja.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Požar tovornjaka na cesti, Trojane, dne 22.07.2013

Poziv na požar tovornjaka na stari cesti Trojane-Blagovica, dne 22.07.2013;

Poroèilo SOS112:

Ob 4:25 je na cesti Trojane–Maribor v obèini Lukovica, zagorela kabina tovornjaka s  priklopnikom, ki je prevažal kartone. Gasilci CPV Domžale, PGD Trojane in PGD Blagovica so pogasili goreèo kabino, ki je v celoti zgorela. Tovor in prikolico so uspeli rešiti pred ognjem in nista poškodovana.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
               Novi elektronski naslovi vodstva GZ Lukovica od 11.7.2013

Gasilska zveza Lukovica obvešèa vse gasilce in širšo javnost, da uporablja od 11.07.2013 nove elektronske naslove za vso komunikacijo z GZ Lukovica:

Za sporoèila namenjena posameznim funkcionarjem in njihovim namestnikom pa:

Vir: www.gz-lukovica.si

         avtor:  Administrator
              Vabilo na poletni nogometni turnir PGD Blagovica, 30.06.2013


V A B I L O

Sekcija za šport PGD Blagovica vas vabi na turnir v malem nogometu, ki bo potekal v nedeljo 30. junija 2013 s prièetkom ob 10:00 uri, na igrišèu v Blagovici. 

PRAVILA: Igra se po FIFA pravilih, 4 + 1 po skupinah.

ROK PRIJAV IN ŽREB: Prijave so možne do žreba, ki bo v petek, 28.06.2013 ob 20:00 uri v prostorih PGD Blagovica.

PRIJAVNINA: Prijavnina za turnir znaša 35 €. Maksimalno število ekip 16. V primeru manjše udeležbe ekip se tudi denarnega nagrada sklada zmanjša.

NAGRADNI SKLAD:

 1. MESTO: pokal + 120,00 €
 2. MESTO: pokal +   80,00 €
 3. MESTO: pokal +   40,00 €

Za hrano in pijaèo bo poskrbljeno. Vabljeni !!!

INFORMACIJE IN PRIJAVE:

 • 051/212-046 Kristjan
 • 041/578-784 Primož

Veè informacij in seznam že prijavljenih ekip lahko najdete na Facebook strani PGD Blagovica >>
 

         avtor: Kristjan Markovšek
              Regijsko tekmovanje v orientaciji v Vaèah, 16.06.2013

Vaèe, 16. junija 2013. GZ Litija je v soboto na Vaèah organizirala 9. Regijsko tekmovanje, regije Ljubljana III, v gasilski orientaciji. Tekmovale so ekipe pionirjev, mladincev in gasilskih pripravnikov. Na regijsko tekmovanje so se udeležile tudi ekipe iz našega društva, ki so se uspele pred tem uvrstiti na  orientacijskem tekmovanju 18.5.2013 v Ihanu.

         avtor:  Administrator
              Intervencija: Požar hleva, Mala Lašna, dne 09.06.2013

Poziv na požar gospodarskega poslopja-hleva v vasi Mala Lašna, dne 09.06.2013;

Poroèilo SOS112: Ob 16:41 je v naselju Mala Lašna v obèini Lukovica ogenj zajel gospodarsko poslopje-hlev. Gasilci CPV Domžale, PGD Lukovica, Blagovica in Prevoje so požar pogasili ter pomagali pri reševanju strojev in živine iz hleva. Pogorelo je celotno ostrešje hleva velikosti 15 x 30 metrov in drvarnica ob hlevu ter nekaj strojev. Vzrok požara ni znan.

Gasilska enota PGD Blagovica je na intervenciji sodelovala z vsemi tremi vozili; GVC 16/25, AC-GVC 24/50 in GVM-1 in 9 operativnimi gasilci.

Veè fotografij z intervencije si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Požar delovnega stroja, Trojane, dne 08.06.2013

Poziv na požar delovnega stroja na stari cesti Trojane - Vransko, dne 08.06.2013;

Poroèilo SOS112: Ob 17:13 je v Obèini Lukovica zagorel gradbeni stroj. Požar so pogasili gasilci iz PGD Trojane, Blagovica in PGE Domžale.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
               Èlansko gasilsko tekmovanje GZ Lukovica, 01.06.2013

Moravèe 1. junij 2013. V soboto popoldan je v Moravèah potekalo tudi èlansko tekmovanje GZ Lukovica v sodelovanju z GZ Moravèe. PGD Blagovica se je udeležila èlanskega tekmovanja v gasilsko-športnih disciplinah s petimi desetinami; èlani A2 in A3, èlani B, èlanicami A in èlanicami B, ki so tekmovale v kategoriji A. V èlanskih kategorijah iz GZ Lukovica je skupno nastopalo kar 17 desetin.

Èlanske ekipe iz PGD Blagovica so zasedle naslednja mesta:

 • èlanice B - 1. mesto (v kategoriji A)
 • èlanice A - 3. mesto
 • èlani B - 1. mesto
 • èlani A2 - 1. mesto
 • èlani A3 - 2. mesto

Èestitke vsem ekipam èlanov in èlanic PGD Blagovica, ki uspešno zastopali PGD Blagovica na obèinskem gasilskem tekmovanju GZ Lukovica. Hvala tudi za vaš èas in trud na pripravah za tekmovanje.

         avtor:  Administrator
               Mladinsko gasilsko tekmovanje GZ Lukovica, 01.06.2013

Moravèe 1. junij 2013. V soboto dopoldan je v Moravèah potekalo mladinsko tekmovanje GZ Lukovica skupaj z GZ Moravèe v gasilsko-športnih disciplinah. PGD Blagovica se je udeležila mladinskega tekmovanja s tremi ekipami; pionirji, mladinci in mladinkami. V obeh kategorijah je tekmovalo skupaj 7 desetin. Rezultate v posameznih kategorijah si lahko pogledate na strani GZ Lukovica.

Ekipi pionirjev in mladink PGD Blagovica sta zasedli 1. mesto, mladinci pa 2. mesto.

Èestitke vsem mladinskim in pionirskim ekipam PGD Blagovica, ki ste se vse zelo uspešno odrezale na obèinskem gasilskem tekmovanju GZ Lukovica, 1.6.2023 v Moravèah.

         avtor:  Administrator
              XVI. Kongres Gasilske zveze Slovenije, 25.05.2013

Koper 25. maj 2013. To soboto je v Kopru potekal XVI. Kongres Gasilske zveze Slovenije.

Na plenarnem zasedanju kongresa Gasilske zveze Slovenije je bilo razrešeno dosedanje vodstvo zveze in izvoljeno novo za mandatno obdobje 2013-2018. Dosedanjega predsednika Gasilske zveze Slovenije tov. Antona Korena je zamenjal tov. Jošt Jakša, poveljnika zveze tov. Matjaža Klarièa pa tov. Franc Petek. Za predsednika nadzornega odbor Gasilske zveze Slovenije pa je bil izvoljen èlan PGD Blagovica tov. Markovšek Matjaž. Prav tako so bili izvoljeni tudi preostali vodstveni organi ter sodelavci predsednika in poveljnika zveze. Seznam novo izvoljenega vodstva GZS si lahko pogledate na uradni strani Gasilske zveze Slovenije.

Po ulicah Kopra se je ob 18:00 uri prièela gasilska parada, ki se je zakljuèila z zborovanjem na stadionu Bonifika. V gasilskem kordonu regije Ljubljana III smo sodelovali tudi èlani PGD Blagovica skupaj z ostalimi društvi GZ Lukovica.  Na zakljuèku gasilske parade je zbrane nagovoril tudi Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Foto utrinke s XVI. Kongresa Gasilske zveze Slovenije si lahko pogledate na uradni strani Gasilske zveze Slovenije >>.

         avtor:  Administrator
              Pomoè pri izvedbi tekme v spustu z gorskimi kolesi, ŠKD Èelešnk

Èešnjice, Blagovica 25. in 26. maj 2013. ŠKD Èelešnk je ta dva dneva organiziralo tekmo v spustu z gorskimi kolesi za pokal Slovenije in Hrvaške v Bike parku Èelešnk nad Blagovico. Na prošnjo za pomoè pri izvedbi tekme smo se odzvali tudi gasilci iz PGD Blagovica. Zaradi deževnega vremena je bila proga razmoèena in blatna, zato smo oba tekmovalna dneva pomagali pri pranju blatnih koles in tekmovalcev.

Veè o tekmovanju v spustu z gorskimi kolesi v Bike parku nad Blagovico si lahko preberete na strani ŠKD Èelešnk >>

         avtor:  Anže Èerin
              PGD Blagovica na teku Red Bull 400m v Planici, 12.05.2013

Planica 12. maj 2013. Drugo leto zapored je proizvajalec energijskih napitkov organiziral enega izmed najtežjih tekov na 400m. Tekmovalci smo se spopadli z strmino legendarne letalnice bratov Gorišek v dolini pod Poncami. Letos so uvedli novost in dodali na zanimivosti dogodka, k sodelovanju so povabili gasilska društva ki so tekmovala v štafeti 8x 50m. Tekmovalo je 20 gasilskih društev iz vse Slovenije, med njimi tudi gasilci PGD Blagovica. Tekma je bila zanimiva in naporna, zmagovalci pa smo bili vsi. Za spomin se je z nami slikal tudi Robi Kranjec, tako da se že veselimo štafete pod Poncami tudi drugo leto.

Veè fotografij si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>

         avtor:  Anže Èerin
              Gasilska maša v Spodnjih Prapreèah, 5. maj 2013

Spodnje Prapreèe 5. maj 2013. V nedeljo 5.5. smo se gasilci iz PGD Blagovica in sosednjih društev GZ Lukovica zbrali v èast svetemu Florjanu, našemu zavetniku pri gasilski sv. Maši v cerkvi sv. Luka v Sp. Prapreèah.

Veè fotografij z maše si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>

         avtor:  Marta Moneta
              Intervencija: Travniški in gozdni požar, Jelša 01.05.2013

Poziv na travniški in gozdni požar v vasi Jelša, dne 01.05.2013;

Ob 15:47 uri je na obmoèju naselja Jelša, obèina Lukovica, zagorelo na travniški površini, ogenj pa se je razširil na gozd. V gašenje požara so bili aktivirani gasilci iz PGD Blagovica, Domžale, Prevoje, Trojane, Lukovica in Krašnja. Gorelo je na skupni površini 4000 kvadratnih metrov, od tega okoli 3800 kvadratnih metrov stme gozdne površine.

PGD Blagovica je na intervenciji sodelovala z vsemi tremi vozili; GVC 16/25, AC-GVC 24/50 in GVM-1 in skupaj 15 operativnimi gasilci. Kljub težko dostopnemu terenu, po ozki poljski poti, se nam je uspelo pripeljati z vozili tik nad gozd kjer je gorelo. Ob pomoèi domaèinov in V gašenju je skupaj sodelovalo 52 gasilcev in 12 gasilskih vozil iz PGD Blagovica, PGD Trojane, PGD Krašnja, PGD Lukovica, PGD Prevoje in CPV Kolièevo. Zakljuèek internvecije je bil ob 18:25.

Veè fotografij z intervencije si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>

PGD Blagovica se zahvaljuje vsem sodelujoèim gasilskim enotam na intervenciji za pomoè.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Previdno pri kurjenju kresov za prvomajske praznike !!!

Vse, ki boste ob 1. maju kurili kresove, predvsem pa organizatorje javnih prireditev s kresovanjem pozivamo, da upoštevate pravila, ki veljajo za kurjenje v naravnem okolju. Na javnih prireditvah s kresovanjem morate organizirati požarno stražo, ki jo lahko opravljajo samo gasilci. Èe vam pri kresovanju ogenj uide izpod nadzora, pa takoj poklièite 112!

Vsi, ki boste ob prvomajskih praznikih kurili kresove v naravnem okolju, morate upoštevati naslednje:

 • kurišèe mora biti obdano z negorljivimi materiali (s peskom, kamni, opeko, kovino, na primer);
 • prostor okoli kurišèa mora biti oèišèen vseh gorljivih snovi;
 • kurišèe mora biti oddaljeno vsaj 50 metrov od gozda in vsaj 100 metrov od pomembnih prometnih poti, veèjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladišèijo vnetljive ali nevarne snovi;
 • v èasu gorenja kresa mora biti vedno nekdo prisoten;
 • pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljivih tekoèin (bencina, na primer) ali materialov, ki pri gorenju razvijajo moèan dim in strupene pline (avtomobilske gume, na primer);
 • ob vetrovnem vremenu odsvetujemo prižiganje kresa; ob premoènem vetru pa je treba kurjenje kresa prekiniti;
 • po kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, kurišèe pa prekriti z negorljivim materialom (s peskom ali z zemljo, na primer).

Vsi ukrepi pri kurjenju in uporabi odprtega ognja v naravnem okolju so zapisani v 5. èlenu Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS št. 4/2006).

Èe kres povzroèi požar v naravi, je treba o tem takoj obvestiti regijski center za obvešèanje na telefonsko številko 112, ki bo na kraj požara napotil gasilce.

VIR: http://www.sos112.si/

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Spomladanske delavnice èlanic PGD Blagovice 2013

Blagovica 15. marec 2013. V petek, smo imele èlanice PGD Blagovica spomladanske delavnice. Udeležilo se nas je 16 èlanic. Izdelovale smo cvetje iz krep papirja in krasile pirhe s perlicami. V prijetnem in klepetavem vzdušju, so izpod naših prstov nastali èudoviti izdelki. Nekateri izmed njih sedaj krasijo vhod našega gasilskega doma.

Veè fotografij èlanic z delavnic si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>

         avtor:  Marta Moneta
              72. obèni zbor PGD Blagovica, v soboto 16.02.2013

Blagovica, 16.05.2012. V soboto je v telovadnici Osnovne šole Blagovica potekal 72. obèni zbor PGD Blagovica. Obenem je bil to tudi volilni obèni zbor za mandatno obdobje 2013-2018. Društvo je dobilo novega predsednika tov. Markovšek Matjaža in novega poveljnika društva tov. Mediè Uroša ter novo sestavo društvenih organov in poveljstva. Obènega zbora se je udeležilo veliko število èlanov, predvsem veliko število mladih, ki si želijo tvorno sodelovati pri ustvarjanju prihodnosti društva. 

Novo vodstvo PGD Blagovica si je zastavilo smele cilje za prihodnost društva. Zahvala za dosedanje dobro delo društva pa gre tudi dosedanjemu predsedniku tov. Marku Trdin in poveljniku tov. Blažu Judež ter vsem èlanom organov društva, poveljstva in tekmovalnim enotam.

Novo vodstvo društva in èlani Upravnega odbora:

 • Predsednik PGD Blagovica: Matjaž Markovšek
 • Namestnik predsednika: Marko Trdin
 • Tajnica: Mateja Pestotnik
 • Blagajnièarka: Sonja Urankar
 • Komisija za èlanice: Marta Moneta
 • Mentorica mladine: Urša Urankar
 • Komisija za veterane: Milan Florjanèiè
 • Šport & rekreacija: Kristjan Markovšek
 • Gospodar: Nejc Korošec
 • Poveljnik PGD Blagovica: Uroš Mediè
 • Namestnik poveljnika: Marjan Cerar

Foto galerija (picasaweb) >> z obènega zbora PGD Blagovica.

         avtor: Administrator
              Intervencija: Travniški požar pod Gorenjem 11.01.2013

Poziv na travniški požar pod v naseljem Gorenje, dne 11.01.2013;

Operativna enota PGD Blagovica se je 11. januar 2013 ob okoli 17 ure odpeljala na intervencijo z GVC 16/25 in GVM1 s 15 gasilci; na travniški požar pod vasjo Gorenje v KS Trojane.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Volitve PGD Blagovica 2013

Kandidacijska komisija PGD Blagovica, na osnovi 4. èlena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Obènem zboru PGD Blagovica v letu 2013 razglaša, da zbira predloge kandidatov za funkcije vodstva PGD Blagovica v mandatnem obdobju od 2013 do 2018.

Veè o razpisu in zbiranju kandidatov si preberite v sledeèih dokumentih:

         avtor:  Predsednik kandidacijske komisije
              SREÈNO NOVO LETO 2013

PGD Blagovica vam želi obilo zdravja, sreèe in veselja v novem letu 2013

UO PGD Blagovica 

         avtor:  Administrator
              Osnovni teèaj za gasilca, letnik 2012/13


O B V E S T I L O

Obvešèamo vse pripravnike, da se bo OSNOVNI TEÈAJ ZA GASILCA, prièel v nedeljo 25.11.2012, ob 10:00 uri v prostorih PGD Blagovica.

Obvestilo o prièetku teèaja ste dobili tudi domov po pošti, tu je še v elektronski obliki.

Poveljstvo
PGD Blagovica

         avtor:  Uroš Mediè
              Intervencija: Iskanje pogrešane osebe na Brdu 27.10.2012

Poziv na iskalno akcijo v naselju Brdo pri Lukovici, dne 19.11.2012;

Poroèilo SOS112:  Dne 19.11.2012 je bil od dopoldanskih ur pogrešan uèenec Osnovne šole Lukovica, obèina Lukovica. Ob 17:00 je bila sprožena iskalna akcija, v kateri so bili sodelovali gasilci PGD Lukovica, Blagovica, Prevoje in Krašnja. Pogrešanega uèenca so okoli 17.40 našli nepoškodovanega v sadovnjaku, v bližini osnovne šole.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Informativne prijave na Osnovni teèaj za gasilca, letnik 2012/13


O B V E S T I L O

Glede na potrebe PGD Blagovica in povpraševanja s strani èlanov društva o ponovni izvedbi Osnovnega teèaja za GASILCA, ki je predpogoj za vsa nadaljnja izobraževanja v gasilstvu, smo se v društvu odloèili, da bomo z omenjenim teèajem v Blagovici prièeli že v tem letu, seveda v kolikor bo pokazan dovolj velik interes tudi iz vaše strani.

Tako bomo vkljuèno do nedelje, 11.11.2012, zbirali informativne prijave za vse, ki želite obiskovati ta teèaj. Prijavite se lahko tako, da poklièete na tel. št. 041/575-729 (Uroš Mediè) ali pošljete SMS s svojim imenom in priimkom.

Teèaj je namenjen vsem èlanom in èlanicam v društvu, ki ste stari 16 ali veè let in teèaja še niste opravili.

Po konèanem zbiranju prijav vas bomo obvestili o poteku teèaja. Zaèetek bo predvidoma v nedeljo 18.11.2012 ob 10.00 uri v prostorih PGD Blagovica.

Èe poznaš koga, ki še ni pri gasilcih in bi ga to veselilo naj poklièe na zgornjo telefonsko številko in z veseljem ga bomo sprejeli.

Obvestilo ste dobili po pošti na dom že pretekle dni, tu je še v elektronski obliki.

Poveljstvo
PGD Blagovica

         avtor:  Uroš Mediè
              Intervencija: Iskanje pogrešane osebe, Gradišèe, dne 27.10.2012

Gradiško jezero 27.10.2012. Danes smo operativci PGD Blagovica sodelovali pri iskalni akciji pogrešane osebe na obmoèju Gradiškega jezera v obèini Lukovica, ki jo išèejo že od ponedeljka 22.10.2012. Iskalna akcija se je nadaljevala danes ob 8:00 zjutraj. Sodelovale so enote GZ Lukovica (PGD Blagovica 10, PGD Krašnja 3, PGD Lukovica 10, PGD Prevoje 11) gasilci PGD Domžale-mesto, PGD Krašce, Lovska družina Lukovica, domaèini in sosedje, pripadniki enote za reševanje s psi in Policijska enota Domžale. Pogrešano smo ob stalnem deževju iskali v gozdovih okoli Gradiškega jezera in v okolici vasi Vinje. Iskanje smo neuspešno zakljuèili ob 13:30 uri.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Brezplaèni teèaj za varno delo z motorno žago za lastnike gozdov

Brezplaèni teèaji za varno delo z motorno žago za prostovoljne gasilce, ki so obenem lastniki gozdov ali pa so èlani kmetijskega gospodarstva.

Obvešèamo vas, da Zavod za gozdove Slovenije za lastnike gozdov organizira teèaje s podroèja varnega dela v gozdu. Financirajo se iz Programa razvoja podeželja, zato so za udeležence brezplaèni.

Opis teèajev in podrobnejše informacije dobite na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije: http://www.zgs.gov.si/?id=582

Upravièenci do udeležbe na brezplaènem teèaju ste tudi gasilci, ki izpolnjujete enega od spodnjih pogojev:

 • ste lastnik oz. solastnik zasebnega gozda;

 • ste nosilec, namestnik ali èlan kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev - RKG (ima KMG-MID);

 • ste zaposleni v podjetju, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo (podjetje mora biti vpisano na RKG);

 • ste zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja z živilskopredelovalno dejavnostjo (podjetje mora biti registrirano za opravljanje živilskopredelovalne dejavnosti po SDK).

Teèaji za varno delo z motorno žago so usklajeni z uènim programom Gasilske zveze Slovenije in jih bodo na podlagi vloge kandidatom priznali. Zato priporoèamo vsem prostovoljnim gasilcem našega društva, ki izpolnjujete zgornje pogoje, da se prijavite na teèaj za varno delo z motorno žago.

Kandidati se lahko za podrobnejše informacije obrnete na poveljnika društva ali pa poklièite na Zavod za gozdove Slovenije, kjer se tudi prijavite na teèaj.

V vsakem primeru pa poklièite poveljnika PGD Blagovica tov. Judež Blaža, da lahko uredimo potrditev teèaja še s strani Gasilske zveze Slovenije.

         avtor:  Poveljnik - Blaž Judež
              Èlanice B uspešne na državnem tekmovanju v Velenju, 26.5.2012

Velenje, 26.05.2012. V soboto 26 . maja se je v Velenju odvijalo Državno gasilsko tekmovanje za èlane, èlanice, starejše gasilke in gasilce. Tekmovanja smo se udeležile tudi èlanice B PGD Blagovica. Že sama uvrstitev na državno tekmovanje je velik uspeh, ki ga v èlanskih vrstah v PGD Blagovica v samostojni Sloveniji še ni imela. Samo tekmovanje je bilo odlièno izvedeno.

Èlanice B PGD Blagovica: Mateja Per, Nataša Slapar, Anica Urankar, Joži Urankar, Anka Markovšek, Marta Moneta, Sonja Urankar, Milka Resnik, Tatjana Omahna, Jelka Krašovec in Mojca Grošelj pod vodstvom mentorja Matjaža Markovšek smo se uvrstile na odlièno 9. mesto od 48. ekip èlanic B, kar je za nas velik uspeh.

Uradne rezultate državnega èlanskega gasilskega tekmovanja 2012 za èlanice najdete na strani Gasilske zveze Slovenije.

Èestitke èlanicam PGD Blagovica za izvrstno opravljeno vajo in doseženo 9. mesto od 48. sodelujoèih ekip.

Veè fotografij èlanic z državnega tekmovanja si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>
 

         avtor:  Èlanice B, PGD Blagovica
              Mladinsko in èlansko gasilsko tekmovanje GZ Lukovica 2012

Letošnje leto bo obèinsko gasilsko tekmovanje potekalo dne 16.06.2012 in to dopoldan z prièetkom ob 08:00 uri tekmovanje za pionirsko kategorijo ter kategorijo mladine. Tekmovanje èlanov in èlanic se bo prièelo ob 14:00 uri. Tekmovanje bo potekalo skupaj z enotami iz GZ Moravèe. Tekmovanje pa bo na igrišèu pri RCU-ju v Lukovici.

 • Za pionirje je vaja z brentaèami, namesto štafete pa prenos vode.

 • Za mladince se bo izvajala mladinska vaja ter štafeta brez ovir.

 • Èlani in èlanice izvajajo suho vajo po CTF-u ter štafeto brez ovir.

PGD Blagovica mora na tekmovalni prostor pripraviti eno orodje za izvedbo èlanske vaje.

Mentorji in desetarji veselo na delo, da boste svoje ekipe kar seda uspešno pripravili za tekmovanje.

Z gasilskim pozdravom NA POMOÈ

         avtor:  Poveljnik - Blaž Judež
              Tradicionalni prvomajski nogometni turnir PGD Blagovica 2012

Blagovica, 02.05.2012. Èlani Sekcije za šport PGD Blagovica smo tudi letos uspešno izvedli gasilski nogometni turnir v Blagovici.

V finalu je po penalih zmagala ekipa Medija proti ŠDM Krka z rezultatom 2:1.

Galerija (facebook) >>

         avtor: Aleš Podbelšek
              Vabilo na majski nogometni turnir PGD Blagovica, 2. maja 2012

V A B I L O

PGD Blagovica organizira tradicionalni prvomajski turnir v malem nogometu, dne 2.5.2012 ob 11:00 uri.

Veè na Facebook strani PGD Blagovica >>


Vabljeni !!!

         avtor: Aleš Podbelšek
              Intervencija: Dimniški požar, Blagovica, dne 14.04.2012

Poziv na dimniški požar v naselju Blagovica, dne 14.04.2012;

Poroèilo SOS112:  Ob 22:03 so v Blagovici, obèina Lukovica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Blagovica in CPV Domžale.

GE PGD Blagovica se je na intervencijo odpeljala z GVC 16/25 ter GVM-1.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Dežurstvo in usposabljanje prostovoljnih gasilcev na Krasu 2012

Zaradi sušnih let, ki so nastopila v preteklih letih ter posledièno poveèanja števila požarov v naravnem okolju po vsej Sloveniji in še posebej na Krasu, je Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z Upravo RS za zašèito in reševanje tudi v letu 2012 pripravila razpis za dežurstvo gasilcev na Krasu.

Ta pokrajina je požarno najbolj ogrožena v Republiki Sloveniji, zato se lahko pridružite, tako da z dežuranjem v obliki usposabljanja pomagate obmoènim gasilcem na Krasu.

Prosim, da se vsi zainteresirani gasilci javite poveljniku društva za dodatne informacije in prijave. Celotna vsebina razpisa je objavljena tudi na spletni strani: www.gasilec.net

         avtor:  Poveljnik - Blaž Judež
              PGD Blagovica, zbiranje zamaškov za Dejanov objem

Dejan Grilj z Vranskega, ki je prej živel v Šentožboltu, je pred slabimi tremi leti v delovni nesreèi izgubil obe roki do nadlahti. Za nakup bionskih protez, ki bi mu omogoèile vsaj delno samostojnost zbira prostovoljna sredstva.

Tudi mi v PGD Blagovica bi radi Dejanu pomagali z zbiranjem pokrovèkov, za to vas prosimo k sodelovanju. Pokrovèki se zbirajo PRED GASILSKIM DOMOM, odložite pa jih v moder ½sodèek½.

Že v naprej se vam lepo zahvaljujemo za sodelovanje.

Informacije o Deajnu in kako pomagati na internet strani: http://www.dejangrilj.si/

         avtor: Marta Moneta
              Intervencija: Travniški požar v Kompoljah, 16.03.2012

Travniški požar v vasi Kompolje, dne 16.03.2012;

Poroèilo SOS112: Ob 15:32 je gorela trava na poboèju v bližini naselja Kompolje, obèina Lukovica. Požar na težje dostopni površini okoli 160 kvadratnih metrov so pogasili gasilci CPV Domžale, PGD Krašnja, Blagovica in Lukovica. V požaru je bil poškodovan tudi elektrièni drog.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Gozdni požar v Trnjavi, 14.03.2012

Travniški požar v vasi Trnjava, dne 14.03.2012;

Poroèilo SOS112: Ob 13:05 je pri naselju Trnjava, obèina Lukovica, gorel mešani gozd in podrast. Požar površine okoli 1,5 hektara so pogasili gasilci iz CPV Domžale ter PGD Blagovica, Krašnja, Prevoje, Dob, Studenec, Trojane in Lukovica.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Travniški požar, Imovica, dne 10.03.2012

Poziv na travniški požar blizu naselja Imovica, dne 10.03.2012;

Poroèilo SOS112: Ob 14.17 so v bližini naselja Imovica, obèina Lukovica, gasilci PGD Prevoje pogasili nenadzorovano kurišèe v gozdu.
 

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Travniški požar,  Vošce, dne 10.03.2012

Travniški požar v vasi Vošce, dne 10.03.2012;

Poroèilo SOS112: Ob 11:12 so v naselju Vošce, obèina Lukovica, gasilci PGD Blagovica pogasili okoli 150 kvadratnih metrov goreèe trave in podrasti.

Galerija (facebook) >>

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: delovna nesreèa v Korenu, 03.03.2012

Tehnièna intervencija v vasi Koreno, dne 10.03.2012;

Poroèilo SOS112: Ob 10:47 se je pri spravilu lesa iz gozda pri naselju Koreno, obèina Lukovica, poškodoval obèan. Posredovali so gasilci CPV Domžale, PGD Lukovica in Krašnja, ki so pomagali pri prenosu osebe do reševalnega vozila NMP ZD Domžale.

Gasilska enota PGD Blagovica je izvozila s GVC 16/25. Med vožnjo na Koreno je bila enota preusmerjena na travniški požar v vasi Vošce.

Vir fotografije GE Lukovica

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              POZOR: Velika požarna ogroženost v naravi od 7. marca 2012

Celotna Slovenija, 07.03.2012. Na podlagi 4. èlena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zašèito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 7. marca 2012 na obmoèju celotne države.

Razglas velja za obmoèja brez snežne odeje. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, pušèati ali odmetavati goreèe ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzroèijo požar.

Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami, Inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Policija bodo v èasu razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.

Vir: SOS112, Razglas (pdf)

         avtor:  GE PGD Blagovica
              Intervencija: Travniški požar v Zg. Lokah, 03.03.2012

Travniški požar v vasi Zgornje Loke, dne 03.03.2012;

Poroèilo SOS112: Ob 15:15 je v kraju Zgornje Loke v obèini Lukovica gorela trava in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Blagovica in CPV Domžale. Pogorelo je okoli 200 kvadratnih metrov površine.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              71. obèni zbor PGD Blagovica, v soboto 25.02.2012

Blagovica, 25.02.2012. V veènamenski telovadnici osnovne šole v Blagovici je v soboto  potekal 71. redni obèni zbor PGD Blagovica, katerega se je udeležilo okoli 100 èlanov društva in gostov. Sprejet je bil delovni in finanèni plan za leto 2012, prav tako pa so bile sprejete spremembe statuta.

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Vabilo na 71. obèni zbor PGD Blagovica, ki bo 25.02.2012


 V A B I L O

Vabimo vse èlane društva na 71. redni obèni zbor PGD Blagovica, ki bo v soboto, 25.02.2012 s prièetkom ob 19.00 uri v veènamenski telovadnici osnovne šole v Blagovici. Dnevni red ste èlani dobili skupaj z vabilom na dom.

UO PGD Blagovica

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Intervencija: Požar stanovanjske hiše v  Vrbi, 18.02.2012

Požar stanovanjske hiše  v vasi Vrba pri Prevojah, dne 18.02.2012;

Poroèilo SOS112: Ob 16:17 je v Vrbi, obèina Lukovica, zagorelo v kuhinji starejše stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Prevoje, Blagovica, Lukovica in poklicni gasilci CPV Domžale. Lastnik hiše, ki je poskušal pogasiti požar pred prihodom gasilcev, se je opekel po roki in nadihal dima. Oskrbeli so ga reševalci ZD Domžale.

Galerija (picasaweb) >>

GE PGD Blagovica se je na intervencijo odpeljala z GVC 16/25 s posadko 8 gasilcev ter GVM-1 z dvema gasilcema. Kljub precejšnji oddaljenosti kraja požara je gasilska enota PGD Blagovica prišla na požarišèe druga, le kratek èas za kolegi iz Prevoj in tako potrdila dobro pripravljenost in hiter izvozni èas osrednje gasilske enote v obèini Lukovica.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Osnutek spremembe statuta PGD Blagovica za javno obravnavo

UO PGD Blagovica, daje v javno obravnavo potrjen osnutek sprememb Statuta PGD Blagovica, kot ga predpisuje Gasilska zveza Slovenije.

Predlog sprememb statuta PGD Blagovica za javno obravnavo (Zakljuèena obravnava).

Spremembe statuta bodo dane v razpravo in v potrditev na Obènem zboru, ki bo dne 25.02.2012 ob 19:00 uri v Telovadnici osnovne šole v Blagovici.

Pripombe lahko do obènega zbora, ki bo v soboto 25. februarja 2012 ob 19:00 uri, posredujete pisno na naslov društva (PGD Blagovica, Blagovica 2, 1223 Blagovica) oziroma na elektronski naslov pgd.blagovica@siol.net.

UO PGD Blagovica

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Smuèarski skoki v Zlatenku, 18.02.2012

Zlatenek, 18.02.2012. Èlani Sekcije za šport PGD Blagovica in DPM Blagovica so združili moèi in organizirali smuèarske skoke z alpskimi smuèmi. Prireditev je odlièno uspela ob lepem vremenu in dobrem obisku skakalcev. Veè fotografij s prireditve si lahko pogledate v naši galeriji.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor: Aleš Podbelšek
              Vabilo na smuèarske skoke v Zlatenku, 18.02.2012


 V A B I L O

Vabimo vas na smuèarske skoke z alpskimi smuèmi, ki bodo v soboto, 18.02.2012 ob 13.00 uri na 20-metrski skakalnici v vasi Zlatenek (smer Gabrje).

Tekmovali bomo v treh kategorijah:

 • - Tekmovalci do 15 let (letnik 1997 in mlajši - obvezna èelada)

 • - Tekmovalci med 15 in 30 let (letnik 1996 do 1982)

 • - Tekmovalci nad 30 let (letnik 1981 in starejši)

Prvi trije iz vsake kategorije bodo  nagrajeni. Prijavnina 2€ na tekmovalca.  Prijave bomo zbirali ob skakalnici 30 minut pred prièetkom tekmovanja. Trening možen na dan tekmovanja od 11:00 ure dalje. Za prve tri mesta v kategoriji bomo podelili medalje. Skoki so na lastno odgovornost.

Za mladoletne je obvezna uporaba èelade in pa izpolnjena izjava staršev, ki je na spodnji povezavi (IZJAVA ZA MLADOLETNE TEKMOVALCE).

Dodatne informacije na 041-578-784 (Primož).

Skakalci in gledalci vljudno vabljeni. Za pijaèo bo poskrbljeno!

Zimski pozdrav!
Sekcija za šport PGD Blagovica in DPM Blagovica

         avtor: Primož Moneta
              Intervencija: Dimniški požar v Spodnjih Lokah, 15.02.2012

Dimniški požar v vasi Spodnje Loke, dne 15.02.2012;

Poroèilo SOS112: Ob 10:20 je gorelo v dimniku stanovanjske hiše v Spodnjih Lokah v obèini Lukovica. Na kraj so odšli gasilci CPV Domžale, PGD Blagovica in Krašnja, ki so na kraju pregledali obmoèje dimnika in nadzirali, da so saje dokonèno pogorele ter nato skupaj z lastnikom oèistili dimnik.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              SREÈNO NOVO LETO 2012

         avtor:  Administrator
              Regijsko gasilsko mladinsko in pionirsko tekmovanje, 29.10.2011

Lukovica, 29.10.2011. Zadnjo oktobrsko soboto je potekalo, na travnatem igrišèu RCU v Lukovici, regijsko gasilko mladinsko in pionirsko tekmovanje regije Ljubljana III. v organizaciji GZ Lukovica, katerega so se udeležile ekipe iz našega društva. Ekipa mladincev PGD Blagovica, pod vodstvom mentorja Anžeta Èerina, je dosegla 1. mesto in se s tem uvrstila na državno tekmovanje, ki bo potekalo verjetno naslednje leto v spomladi.

Èestitke za izvrstni dosežek zmagovalni mladinski ekipi, prav tako pa èestitke tudi ostalim mladinskim in pionirskim desetinam za izvrstne rezultate.

         avtor: Administrator
              Dan požarne varnosti na osnovni šoli Blagovica, 27.10.2011

Blagovica, 27.10.2011. Že vrsto let PGD Blagovica organizira skupaj s šolo v Blagovici "Dan požarne varnosti" na podružnièni osnovni šoli v Blagovici. V èetrtek 27. oktobra so èlani operativne enote PGD Blagovica predstavili za uèence dela gasilcev, preventive pred požarom, gašenja ognja z gasilnikom, gasilski dom in vozila društva.

Veè fotografij si lahko pogledate na internet strani PŠ Blagovica.

(Vir slike: http://www.osjkb.si/)

         avtor: Administrator
              Velik uspeh èlanic B na regijskem tekmovanju v Mekinjah, 2011

Mekinje pri Kamniku, 8.10.2011. V sobot je v Mekinjah pri Kamniku GZ Kamnik organizirala regijsko gasilsko tekmovanje za èlanice in èlane, regije Ljubljana III. V spomladanskem èasu je potekalo izbirno tekmovanje v vsaki zvezi. Èlanice PGD Blagovica smo se iz lukovške GZ uvrstile na regijsko tekmovanje. Priprave na regijsko tekmovanje (le nekaj vaj) so potekale v Blagovici pod mentorskim vodstvom poveljnika društva Blaža Judeža. Z resnim pristopom in v športnem duhu so nam na tekmovanju uspele vse tri discipline (vaja z motorno brizgalno, štafeta in vaja razvršèanje). Brez vsakih veèjih prièakovanj smo dosegle drugo mesto v kategoriji èlanica » B ». S tem doseženim mestom smo si prislužile uvrstitev na državno tekmovanje.

Uvrstitev na državno tekmovanje je za PGD Blagovico in tudi za GZ Lukovico izredno velik uspeh.

Zavedamo se, da nas èaka veliko dela s pripravami, ter resen pristop na državno tekmovanje, kjer bo konkurenca veèja in moènejša. Obljubljamo, da bomo v športnem duhu pristopile na tako veliko tekmovanje.

Veselimo se pomladanskega državnega gasilskega tekmovanja.

Veè fotografij èlanic z regijskega tekmovanja si lahko pogledate v naši galeriji (picasaweb) >>

Za ekipo èlanic zapisala: Anka Markovšek

         avtor: Anka Markovšek
              Rekreacija za èlane društva v telovadnici šole Blagovica 2011/12


O B V E S T I L O

Vse èlane društva obvešèamo da imamo tudi letos organizirano zimsko rekreacijo v OŠ Blagovica in sicer ob sredah od 20:00 do 22:00 ure.

Vabljeni !

Sekcija za šport
PGD Blagovica


 

         avtor:  Administrator
              Obèinski gasilski kviz GZ Lukovica za mladino 2011

Brdo pri Lukovici, 15.10.2011. V soboto zjutraj smo se gasilci iz PGD Blagovica odpravili na Brdo pri Lukovici, kjer je potekal obèinski gasilski kviz za mladino. Tekmovanja se je udeležilo 7 ekip iz našega društva in sicer smo imeli 4 ekipe mlajših pionirjev, 2 ekipi starejših pionirjev in ekipo mladincev. Mlajši pionirji so zasedli 4., 5., 6. in 8. mesto, starejši pionirji so bili 8. in 9., mladinci pa so v svoji kategoriji zasedli 3. mesto, s èimer so si prislužili bronasto medaljo. Tekmovanje je bilo zelo zabavno in na poti domov se je med pionirji že govorilo da gredo drugo leto tudi oni po medalje.

         avtor: Karmen Urankar
              Intervencija: Požar na avtocesti v predoru Trojane , 02.10.2011

Požar na avtocesti Blagovica - Vransko v predoru Trojane, dne 02.10.2011;

Poroèilo SOS112: Ob 20:21 se je na sredini predora Trojane v smeri proti Celju, obèina Lukovica, kadilo izpod pokrova motorja osebnega avtomobila. Voznik tovornjaka, ki je vozil za njim je s hidrantnega prikljuèka potegnil cev, požar pogasil, ter takoj odpeljal naprej. Za tem so po sosednji predorski cevi na kraj prišli gasilci ACB Vransko, CPV Domžale, ter gasilci naslednjih PGD: Blagovica, Lukovica in Trojane. Kraj so pregledali, vozilo odstranili iz predora in pospravili cevi. Nastala je manjša materialna škoda.

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Požar na osebnem vozili na avtocesti, 01.09.2011

Požar osebnega vozila na avtocesti Blagovica - Lukovica v vasi Sp. Loke, dne 01.09.2011;

Osebno vozilo znamke Renualt je zagorelo je na AC Blagovica - Lukovica v vasi Sp. Loke. Operativna enota PGD Blagovica smo izvozil z GVC 16/25 ter 9 gasilci, 2 gasilca pa sta bila v pripravljenosti v gasilnem domu.

Poroèilo SOS112: Ob 9.52 je na AC Celje–Ljubljana pred izvozom Blagovica, obèina Lukovica, med vožnjo zagorelo osebno vozilo. Gasilci CPV Domžale, PGD Blagovica in PGE Celje so požar, ki je vozilo v celoti unièil, pogasili.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Pohod èlanic PGD Blagovica na Triglav, 27. in 28. 8. 2011

V soboto 27.8.2011  se nas je v zgodnjih jutranjih urah zbralo 18 zagnanih gasilk in gasilcev v Blagovici, z namenom, da osvojimo najvišji slovenski vrh - TRIGLAV. Z avtobusom smo se odpeljali do Mojstrane, nato po dolini Radovne do našega izhodišèa, doline Krme. Ob 5:45 smo zapustili avtobus in prièeli z našim podvigom. Prijetna gozdna pot nas je vodila mimo planšarije. Bilo je vse manj borovcev, kar je pomenilo, da smo že zelo visoko. Malo pred 11:00 uro dopoldan smo prispeli do doma na Planiki. Vreme ni bilo kaj obetavno za vzpon na najvišji vrh naše dežele. Odloèitev vodnikov planinskega društva Blagovice je bila, da v soboto ne gremo na vrh oèaka. V planinski koèi smo se zabavali ob igranju kart. Ne boste verjeli, igra s kartami (OSEL) zna biti še kako boleèa. Nekaj modric nam ni ušlo. V zgodnjih veèernih urah smo legli k poèitku. Nedeljsko jutro 28.8.2011 nas je prièakalo v megli . Bilo je kar hladno. Kljub ne lepemu, a stabilnemu jutru so se naši vodniki odloèili, da gremo vrhu naproti. Po dobri uri in pol smo vsi veseli in sreèni stopili na vrh Triglava. Ker pa smo v skupini imeli tudi èlane, ki so prviè osvojili vrh je sledil krst le-teh. Spust je bil miren, kljub velikemu številu pohodnikov. Imeti smo morali malo strpnosti pri sestopu, zaradi sreèevanja. Sreèno smo prispeli do koèe na Planiki, tudi vodniki niso skrivali zadovoljstva. Odloèitev je bila ,da se vraèamo po poti do Vodnikovega doma in nato mimo Konjske planine do Pokljuke. Pot je bila nekoliko daljša, a prijetna. Ob poti nas je spremljalo èudovito cvetje, podarjen nam je bil prelep razgled na okoliško hribovje, bohinjsko jezero,… Le ozreti smo se morali in ne prezreti teh prelepih pogledov. Veselili smo se avtobusa na Pokljuki. Prijetno utrujeni z lepimi obèutki smo se odpeljali proti domu.

Vsa zahvala Marti za organizacijo izleta in pa vodnikom PD Blagovica Marinki, Marjanu, Mirku in Petru za skrb in varno hojo vseh pohodnikov.

Veè fotografij s pohoda najdete v galeriji (picasaweb) >>

         avtor:  Anka Markovšek
              Parada in veselica ob 70-obletnici PGD Blagovica, 18. junija 2011

Blagovica 18. junij 2011. PGD Blagovica je poèastila 70 let delovanja društva v soboto najprej z veliko parado ob 18:00 uri, na katero je bilo povabljeno vseh 27 društev nekdanje OGZ Domžale. V paradi je sodelovalo prek 160 gasilcev, predvsem veliko pionirjev, mladincev ter èlanov in èlanic domaèega društva, v slavnostnih, delovnih in zašèitnih uniformah. Prav tako pa se je udeležilo mnogo gasilcev iz povabljenih društev celotne bivše OGZ Domžale s prapori. Pod šotorom je sledila še krajša prireditev z nagovorom predsednika društva in visokih gostov ter s slavnostnim govorom župana obèine Lukovica g. Mateja Kotnika in podelitvijo visokih odlikovanj Gasilske zveze Slovenije.

Po prireditvi je sledila še velika gasilska veselica z ansamblom Roka Žlindre s prièetkom ob 20:00 uri. Pod šotorom na igrišèu v Blagovici, se je zbralo veliko število krajanov iz Èrnega grabna in širše okolice.

Galerija (picasaweb) >>
 

         avtor:  Administrator
              Slavnostna seja ob 70-obletnici PGD Blagovica, 17. junija 2011

Blagovica 17. junij 2011. V petek je PGD Blagovica ob 70. obletnici društva proslavilo s slavnostno sejo. V sprošèenem vzdušju sta se voditelja prireditve sprehodila skupaj s sogovorniki domaèega društva od ustanovitve do današnjih dni. Sledila je tudi podelitev zahval sosednjim gasilskim društvom iz GZ Lukovica in bivše OGZ Domžale. Zahvale so dobila tudi ostala društva in organizacije, ki delujejo v Blagovici. Za požrtvovalno delo èlanov PGD Blagovica se je društvo zahvalilo s podelitvijo društvenih odlikovanj in odlikovanj Gasilske zveze Lukovica. Po prireditvi je sledil še sprošèen pogovor in pogostitev gasilcev.

Galerija (picasaweb) >>
 

         avtor:  Administrator
              Gasilsko tekmovanje za pionirje in mladince iz GZ Lukovica 2011

Moravèe, 11.06.2011. Ta dan je v Moravèah potekalo izbirno gasilsko tekmovanje za pionirje in mladince iz GZ Lukovica. Tekmovanja se je udeležilo 5 desetin iz PGD Blagovica v spremstvu 4 mentorjev. Pionirke so v svoji kategoriji zmagale, prav tako kot mladinci A1. Mladinci A2 so bili tretji, enak dosežek pa so zasedli tudi pionirji. Ekipa mladink je v svoji kategoriji zasedla drugo mesto. Svoja prièakovanja smo izpolnili in se z vsemi ekipami uvrstili naprej na regijsko tekmovanje ki bo potekalo jeseni. Po konèanem tekmovanju smo se ustavili v Lukovici, kjer smo se okrepèali in nato s polnimi želodèki pot nadaljevali proti Blagovici, kjer je ekipa mladincev A1 svojo zmago proslavila s kopanjem v Radomlji.

         avtor: Karmen Urankar
              Veselica ob 70. letnici delovanje PGD Blagovica, 18. junija 2011

V E S E L I C A

PGD Blagovica vabi na veliko vrtno veselico ob
70. letnici društva,
ki bo na igrišèu v Blagovici
v soboto 18. junija 2011
od 20.00 ure dalje,

z ansamblom
ROKA ŽLINDRE
(zmagovalci EME 2010)

Program ob 70 letnici društva:

 • Sobota 18.06.2011 ob 18.00 uri gasilska parada ob jubileju društva in slavnostni govor povabljenih gostov

 • Sobota 18.06.2011 od 20.00 ure dalje
  velika vrtna veselica z ansamblom
  ROKA ŽLINDRE.

Za jedaèo in pijaèo bo poskrbljeno,
zato vljudno vabljeni na obilo zabave!!!

         avtor:  UO PGD Blagovica
              Izjava starše in skrbnike pionirjev in mladincev za leto 2011

Dragi starši in skrbniki naših najmlajših gasilcev!

Zelo se veselimo, da nam v varstvo zaupate vaše otroke in s tem omogoèate, tako nam kot vašim otrokom, možnost izobraževanja in druženja v duhu gasilstva, ki predstavlja eno izmet najveèjih organizaciji v Slovenji. Le delo z mladimi nam zagotavlja, da bomo to poslanstvo lahko gojili še naprej in ga prenašali iz roda v rod. Kot Vam je znano je pri aktivnosti, ki se odvijajo po našem programu, ogromno fiziènega gibanja, udeležb na raznih tekmovanjih, izletih, in šolanjih. Ob vsem tem pa vsekakor obstajajo možnosti raznoraznih fiziènih poškodb in izgubljenih predmetov udeležencev. Mentorji PGD Blagovica imajo jasna navodila, da morajo pri vseh aktivnostih v prvi meri skrbeti za varnost otrok, vendar glede na dejstvo, da svoje delo opravljajo povsem prostovoljno, ne morejo kazensko odgovarjati za morebitna nastale poškodbe ali druge neprijetnosti, pri aktivnostih po programu PGD Blagovica. Zato se obraèamo na Vas, starše in skrbnike in Vas prosimo, da to dejstvo vzamete v obzir ter izpolnite spodnjo izjavo za vse aktivnosti v okviru PGD Blagovica in GZ Lukovica, katere se bodo udeleževali Vaši otroci v letu 2011.

Izjava starše in skrbnike pionirjev in mladincev za leto 2011

 

         avtor:  Uroš Mediè
              Tekmovanje v gasilski orientaciji mladine, Vrhpolje, 2011

Vrhpolje pri Moravèah 14. maj 2011. V soboto smo se gasilci iz Blagovice z našo mladino udeležili tekmovanja v gasilski orientaciji za pionirje in mladince v sosednji dolini, toèneje v Vrhpoljah. Na tekmovanju so se odrezali zelo dobro in prinesli domov tri pokale:

 • Mlajše pionirke 3. mesto
 • Mlajši pionirji 3. mesto
 • Starejše pionirke 4. mesto
 • Starejši pionirji 6. mesto
 • Mladinci 1. mesto

Pohvala za dobre rezultate na tekmovanju gre vsej mladini in mentorjem, ki so pridno vadili zadnje tedne.

         avtor:  Administrator
              Intervencija: Požar kombija na AC, izvoz Lukovica, 03.05.2011
Požar kombija na odstavnem pasu pred izvozom z avtoceste v Lukovici, dne 03.05.2011;

POZIV: AC DOMŽALE - LUKOVICA, PRED IZVOZOM LUKOVICA GORI KOMBI NA ODSTAVNEM PASU!

 

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Delavnice gasilske mladine iz Blagovice ob materinskem dnevu

Blagovica 12. marec 2011. V soboto 12.03. ob 10 uri so se pionirji in mladinci zbrali v gasilnem domu, kjer smo mentorice pripravile delavnico ob materinskem dnevu. Delavnice se je udeležilo 11 pionirjev in mladincev.

Delo je potekalo v dveh skupinah. Prva skupina je krasila kartonaste okvirje za slike. Poslikali so jih s tempera barvami, podrobnosti pa narisali s flomastri. Druga skupina pa je svojo likovno nadarjenost izražala s poslikavo kozarcev z barvami za steklo. Skupini sta se zamenjali; tako je vsak naredil dva razlièna izdelka. Ob izdelavi preseneèenja za mamice smo se zelo zabavali, poslušali glasbo, jedli prigrizke in sobotno dopoldne je minilo »kot bi mignil«.

Polni navdušenja in dobre volje smo se ob 12 uri razšli in s èudovitimi izdelki odšli domov razveselit svoje mamice.

         avtor:  Karmen Urankar
              Intervencija: Požar na elektrièni napeljavi, Vranke, 29.03.2011
Požar droga elektriène napeljave v vasi Vranke pod Golèajem, dne 29.03.2011;

Ob 15:50 uri je zagorel drog elektriène napeljave v naselju Vranke v obèini Lukovica. Posredovali so gasilci PGD Blagovica, pogasili drog in nekaj kvadratnih metrov trave v bližini.

 

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Praktièno usposabljanje operativnih gasilcev - pomlad 2011

Blagovica, pomlad 2011. Ne pozabite na praktièno usposabljanje operativnih gasilcev, za vse, ki ste v lanskem letu uspešno opravili nadaljevalni teèaj za gasilca. Usposabljanje poteka tudi v letošnjem letu po razporedu vaj (glej priložen plan usposabljanja).

Dodatne informacije dobite pri Urošu Mediè.

         avtor:  Administrator
              Društveni turni v pikadu in roènem nogometu, 26.02.2011

Blagovica 26. februar 2011. V soboto smo èlani sekcije za šport PGD Blagovica pripravili društveni turnir v pikadu in roènem nogometu. Turnirja se je udeležilo veèje število èlanov in mladine.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor:  Administrator
              Vabilo, društveni turni v pikadu in roènem nogometu, 26.02.2011


V A B I L O

Vabimo vas na društveni turnir v pikadu in roènem nogometu, ki bo v soboto 26.02.2011 ob 18. uri v klubski sobi društva. Prijavite se lahko na tel. 031/696-981 (Blaž) ali 051/212-046 (Kristjan) ali najkasneje eno uro pred prièetkom tekmovanja. Prijavnina za pikado je 5 EUR, všteta je ena pijaèa, za roèni nogomet pa 10 EUR na ekipo, par dobi 2 pijaèi. Podeljene bodo medalje za prve tri mesta, v pikadu tekmujemo loèeno moški in ženske, v nogometu pa lahko mešano.

Originalno vabilo PDF >>.


Sekcija za šport PGD Blagovica

         avtor:  Blaž Judež ml.
              Intervencija: Požar osebnega vozila, predor Trojane, 17.02.2011
Požar osebnega vozila v predoru Trojane, dne 17.02.2011;

Ob 19:06 uri je v predoru Trojane na avtocesti Celje- Ljubljana, zaradi tehniène napake, zagorel osebni avto volvo. Zaradi dima sta se zastrupila voznik in sopotnik volva in voznica osebnega vozila, ki je obtièala v predoru. Vse tri so odpeljali v bolnico. Požar so pogasili poklicni gasilci CPV Domžale in PGE Celje. Pred predorom so bili v pripravljenosti tudi gasilci PGD Blagovica.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Intervencija: Tehnièna pomoè, Blagovica, 14.02.2011

Poroèilo o tehnièna intervenciji ob prometni nesreèi v Blagovici, dne 14.02.2011;

Ob 11:40 uri so v Blagovici, obèina Lukovica, gasilci CPV Domžale in PGD Blagovice preèrpali gorivo iz osebnega vozila, ki se je po zdrsu, zaletelo v ograjo hiše.

Poziv je bil ob 11:40 uri preko Re-Co po telefon. Nesreèa se je zgodila na stari magistralni cesti pri nekdanji gostilni Benkoviè v Blagovici. Vozilo, ki je bilo udeleženo v nesreèo je vozilo iz Ljubljane proti Celju. V vozilu sta bili dve osebi vendar ne huje poškodovani, vseeno pa ju je odpeljalo rešilno vozilo. Iz PGD Blagovica smo priskoèili na pomoè 4 operativni gasilci z GVM-1. Po pozivu smo aktivirali tudi CPV Kolièevo, od koder sta prišla dva gasilca z tehniènim vozilom.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor:  Poveljnik - Blaž Judež
              Intervencija: Travniški požar, Uèak, dne 09.02.2011

Požar na travniških površinah v naselju Uèak, KS Trojane, dne 09.02.2011;

Ob 13:44 uri je pod naseljem Uèak, obèina Lukovica, gorela travnata površina. Požar, na površini okoli enega hektara, so pogasili gasilci CPV Domžale, Blagovice in Trojane.
 

         avtor:  PGD BLAGOVICA – osrednja teritorialna GE
              Regijsko tekmovanje mladine v smuèanju na Soriški planini

V soboto, 5. februarja 2011 se je 5 mladih smuèarjev iz PGD Blagovica v spremstvu dveh mentorjev odpravilo proti Soriški planini. Prièakalo nas je sonèno vreme in lepo urejene smuèarske proge, polne otrok, željnih èim boljše uvrstitve na veleslalomu. Svoje predstavnike smo imeli v treh kategorijah, saj je bilo tekmovanje razdeljeno na podlagi starosti.
Jakob Podgoršek je v kategoriji mlajših deèkov osvojil 8 mesto. Jan Slapar je bil med starejšimi deèki 14. V kategoriji mladincev je Gašper Matjan zasedel 7. mesto, Jure Slapar 9. mesto, Nejc Matjan pa je zaradi napake zapeljal izven proge in tako konèal tekmovanje brez uvrstitve. Zadovoljni z rezultati smo se po konèani podelitvi s polnimi želodèki odpravili nazaj proti Blagovici, kjer so nas že prièakali starši.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor:  Karmen Urankar
              Izobraževanje gasilskih bolnièarjev GZ Lukovica v Blagovici

Blagovica 22. januar 2011. Bolnièarji PGD Blagovica so v prostorih osnovne šole v Blagovici pripravili izobraževanje za vse bolnièarje GZ Lukovica. Na izobraževanju so udeleženci obnovili znanja in se na 5 postajah sooèili z  realistiènimi situacijami, med drugimi poškodba gasilca pri padcu z lestve, nesreèa z motorjem, oživljanje z defibrilatorjem ipd. K sodelovanju so povabili tudi zdravstveno stroko; reševalca ZD Domžale g. Kobe Bogdana, patronažno sestro go. Markovšek Irmo in zdravnika v ZD Lukovica dr. Loboda Marjana, ki so s svojimi izkušnjami svetovali pri reševanju. Predvsem je pozdravno sodelovanje stroke in gasilskih enot, saj se lahko sreèamo tudi v realni situaciji predvsem na intervencijah na cesti in ob naravnih nesreèah.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor:  Administrator
              Obèni zbor ob 70. letnici PGD Blagovica (1941-2011)

Blagovica, 21. januar 2011. Na današnji dan pred 70 leti so ustanovni èlani društva; Anton Florjanèiè, Anton Pustotnik, Alojz Žavbi, Ivan Vajde, Stanko Skok, Jožef Pustotnik, Franc Florjanèiè in Jožef Florjanèiè, na obènem zboru ustanovili prostovoljno gasilko èeto Blagovica.

Letošnje jubilejno leto smo tako prièeli z obènim zborom prav na rojstni dan našega društva. V izèrpnih poroèilih predsednika, poveljnika ter vseh organov in komisij društva, smo se lahko preprièali, da deluje društvo zelo uspešno z zelo dobro udeležbo èlanov. Poleg drugih aktivnosti sta bili najbolj uspešna nadaljevalni teèaj za gasilca, kjer smo pridobili 30 novih gasilcev in gasilk ter gasilsko tekmovanje GZ Lukovica na Trojanah, kjer smo v enem dnevu tekmovali z 11 ekipami, torej z okoli 110 èlani, èlanicami in mladino društva, osvojili kar 10 pokalov. Društvo je uspešno prièelo v letu 2010 tudi z rednim izobraževanjem novih operativnih èlanov in uvedbo novega naèina aktiviranja ASK na intervencije, prek mobilne telefonije.

Galerija (picasaweb) >>

         avtor:  Ilija Mediè
              4. regijsko tekmovanje v veleslalomu, Regija Ljubljana III

Regija Ljubljana III razpisuje 4. REGIJSKO TEKMOVANJE V VELESLALOMU, za gasilsko mladino, ki bo v soboto 05.02.2011 na Sorci.

Kategorije v katerih lahko tekmujete in sam potek si poglejte v priloženem razpisu.

Razpis >>

Stroške udeležencev in omejenega števila mentorjev krije GZ Lukovica, zato je udeležba brezplaèna. Seveda se nam pri smuèanju lahko pridružite tudi ostali èlani vendar na lastne stroške. Prevoz bo organiziran z gasilskim kombijem, vendar le do zasedbe mest (9 oseb), nato bo potrebno organizirati lastni prevoz. Prijave zbiramo do vkljuèno 25.01.2011 na tel. 041 570 171 (Karmen), vendar bo potrebno pred tekmovanjem izpolniti še izjavo starša oz. skrbnika.

Za dodatne informacije si preberite priložen razpis, kjer je podanih veè informacij oz poklièite na 041/570-171 (Karmen).

         avtor: Karmen Urankar
              SREÈNO NOVO LETO 2011

PGD Blagovica vam želi obilo zdravja, sreèe in veselja v novem letu 2011

UO PGD Blagovica

         avtor:  Administrator

 arhiv novic 2010